Spelenderwijs basisvaardigheden verbeteren. Werkt dat? Om antwoord op die vraag te krijgen, startte Stichting Lezen en Schrijven in 2022 het project Gamificatie en serious games. Willemijn Rijper, adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven en Anne-Lies Schrijvers van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl vertellen welke stappen al zijn gezet én wat we in 2023 kunnen verwachten. 

Er worden nu twee producten ontwikkeld. Een game voor jongeren die met grote taal- en rekenachterstanden de arbeidsmarkt dreigen op te gaan. En een spel met digitale onderdelen voor laaggeletterde ouders van schoolgaande kinderen. Jullie zijn betrokken bij het laatste. Waarom is dat een belangrijke doelgroep om op te focussen?
Willemijn: “Maar liefst één op de negen ouders van schoolgaande kinderen is laaggeletterd. Wij willen voorkomen dat laaggeletterdheid wordt doorgegeven van ouder op kind. Dit spel helpt daarbij.”

Wat leren ouders via het spel met digitale onderdelen?
Willemijn: “Ze leren beter omgaan met de school-app. En ze oefenen met het lezen, begrijpen en verwerken van veelvoorkomende berichten. Dat is belangrijk, want scholen delen steeds meer informatie via dat communicatiekanaal.”

Hoe zijn jullie dit project gestart?
Willemijn: “Het zaadje werd gepland door de Almeerse welzijnsorganisatie De Schoor. Zij hebben veel contact met laaggeletterde ouders en dachten dat gamificatie hen kan helpen hun basisvaardigheden te vergroten. Wij zagen de mogelijkheden ook en startten daarom dit project. Om het goed aan te kunnen pakken, bepaalden we eerst welke partners we erbij konden betrekken. Dat werd Oefenen.nl vanwege hun ervaring met het maken van oefenprogramma’s voor basisvaardigheden en het ontwikkelen van games. En De Schoor vanwege hun contacten met laaggeletterde ouders van schoolgaande kinderen. Raccoon Serious Games bouwt de game en Universiteit Twente voert het onderzoek uit. We zijn blij dat we dit door middel van financiering van de Vriendenloterij op deze manier kunnen doen.”

Welke stappen hebben jullie al gezet?
Willemijn: “We zijn eerst in gesprek gegaan met laaggeletterde ouders, om zo hun behoeften op te halen. Daaruit bleek dat lang niet alle ouders weten dat er een school-app is. Daardoor kunnen ze belangrijke informatie missen. Ook zijn ze misschien minder betrokken bij de schoolprestaties van hun kind en kunnen ze minder goed ondersteunen. Terwijl ze dat wel willen.”

Anne-Lies: “Daarnaast brachten we eerdere succesfactoren in kaart. We weten uit ervaring bijvoorbeeld dat een leermiddel zo simpel mogelijk moet zijn. Dat een beloningselement zoals het krijgen van een certificaat voor veel mensen motiverend werkt. En dat een spel vooral leuk moet zijn. Want als je alleen focust op het leren, haakt de gebruiker af.”

Hoe ziet de eerste versie van het spel eruit?
Anne-Lies: “Uit de gesprekken bleek dat ouders graag samen leren. Daarom ontwikkelen we een fysiek spel met digitale onderdelen. De berichten die ouders via de school-app kunnen krijgen staan centraal. Bijvoorbeeld: ‘Morgen is het sportdag! Vergeet niet om je kind sportkleding mee naar school te geven.’ De deelnemende ouders bespreken bij welke categorie zo’n bericht hoort. Bijvoorbeeld: ‘Dit bericht is ter informatie, ik hoef niets te doen’, ‘Ik moet mijn kind iets meegeven naar school’ of ‘Ik moet contact opnemen met de school’.

Vanaf wanneer kunnen ouders het spel spelen?
Willemijn: “Eind januari testen we de eerste versie met een kleine groep ouders. We nemen hun feedback mee in de ontwikkeling van de volgende versie. Die testen we in maart met oudergroepen in Taalhuizen, buurthuizen en op scholen. Universiteit Twente onderzoekt of het spelen van het spel effectief is. Zo ja, dan kan iedereen de definitieve versie van het spel vanaf september 2023 spelen.”

Meedoen?
Werk je met laaggeletterde ouders met schoolgaande kinderen en wil je dit spel ook graag testen? Neem dan contact op met onze adviseur Willemijn Rijper via willemijnrijper@lezenenschrijven.nl.