Ook Taalklas.nl Engels is vernieuwd. Het programma draait nu in de standaard Oefenen.nl tool, waardoor deelnemers makkelijker kunnen oefenen op hun telefoon en tablet. Ook hier zijn de foto’s vervangen. Met Taalklas.nl Engels leren deelnemers Engelse woorden uitspreken, lezen en schrijven. En ze leren korte Engelse zinnen. De woorden en zinnen zijn dezelfde als in de Nederlandse Taalklas.nl. Het oude Taalklas.nl Engels is beschikbaar tot 1 april.

> Naar het programma