Taalradar is een crowdsourcingplatform dat het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) ontwikkelt in het kader van een Europees samenwerkingsproject, waar ook Oefenen.nl aan deelneemt. In het nieuwste Taalradaronderzoek kun je helpen met het opschonen van de tekstverzamelingen.

Om het hedendaagse Nederlands te kunnen monitoren legt het INT grote tekstverzamelingen aan, ook wel corpora genoemd. Zo maakt het INT onder andere een corpus van internetpagina’s. Zo’n corpus bevat veel informatie over hoe het Nederlands in de praktijk gebruikt wordt, en we kunnen er bijvoorbeeld automatisch voorbeeldzinnen uit halen om te gebruiken voor materialen voor taalleerders. Het nadeel van een verzameling webteksten is dat er ook ongepaste taal (bijv. obsceen taalgebruik) in kan voorkomen. Daarom kun je in dit nieuwe onderzoek van Taalradar helpen om tekstverzamelingen op te schonen, door zinnen met ongepaste taal aan te vinken. Doe je mee?

Leren van taal
Het INT ontwikkelt Taalradar in het kader van het Europese COST-project enetCollect. Oefenen.nl is samenwerkingspartner in dit project waarbinnen wordt gekeken naar de mogelijkheden om crowdsourcing in te zetten bij het maken van materiaal voor het leren van taal. Via Taalradar werd deelnemers eerder gevraagd naar het gebruik van blends (mixwoorden zoals preferendum), nieuwe woorden en taalvariatie. Door deze experimenten kan het INT beter in kaart brengen hoe taal in de praktijk wordt gebruikt, om taalmaterialen, zoals woordenboeken, te verbeteren.

Doe mee met Taalradar