Wat een fijne sfeer, leuke gesprekken en live ontmoetingen tijdens onze nieuwjaarsborrel in Het Nutshuis.

We blikten terug op het jaar. In 2023 oefenden er 65.606 deelnemers op Oefenen.nl, zijn er 36.110 certificaten behaald en waren er 1.358.202 programmabezoeken op onze site. En er zijn 430 licenties op Oefenen.nl. Dat betekent dat heel veel organisaties met onze programma’s werken en hun deelnemers helpen om zelfredzamer te worden op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Dat is een proost waard. Samen met onze klanten, partners en makers.

Bekijk hieronder de foto’s van de nieuwjaarsborrel.