Na de zomer breiden we de serie Klik & Tik met maar liefst twee nieuwe Klik & Tik-programma’s uit: Klik & Tik. De start en Klik & Tik. De tablet. Volgens de werkgroep Digitale Economie, 2016 heeft 1,9 miljoen Nederlanders geen of weinig computerervaring en is onvoldoende in staat om zelfstandig digitale informatie te verzamelen en verwerken. Uitbreiding van de programma’s van Klik en Tik is hard nodig in onze digitaliserende samenleving. Mensen die digitale vaardigheden missen komen steeds meer buiten de maatschappij te staan.

Wat is Klik & Tik

Met de Klik & Tik-programma’s kan iedereen op een laagdrempelige manier leren omgaan met de computer, het internet en sociale media. De Klik & Tik-programma’s zijn erg populair en worden ingezet, bij welzijnsorganisaties, in het regulier onderwijs, cursussen lezen en schrijven, cursussen voor senioren en vooral in bibliotheken.

 

Klik & Tik. De start

Klik & Tik. De start is een opstapje naar het programma Klik & Tik. De basis. Het is ontwikkeld samen met webbedrijf Netrex, bekend van de Steffie-programma’s. Daarbij gaat het vooral om informatie zeer laagdrempelig te maken voor specifieke doelgroepen. In Klik & Tik. De start legt webhulp Jomi in makkelijk taalgebruik uit hoe de computer werkt. De gebruiker leert onder andere de computer aan- en uitzetten, geluid regelen, koptelefoon aansluiten, omgaan met de muis/touchpad, naar internet gaan, websites zoeken en veilig op internet bewegen. Ook bij dit programma komt een docentenhandleiding.

 

Klik & Tik. De start is gefinancierd door het ING Nederland fonds.

De Koninklijke Bibliotheek betaalt een vertaling van het programma in het Arabisch.

 

 

Klik & Tik. De tablet

Klik & Tik. De tablet is speciaal gericht op de groep mensen die nog weinig digitale vaardigheden hebben, maar voor wie de tablet een toegankelijker apparaat is dan de PC. Het gaat om het aanleren van vaardigheden om met de tablet te werken. Klik & Tik. De tablet richt zich vooral op senioren, omdat dat de grootste groep is die in bibliotheken de Klik & Tik-cursussen volgen.

 

 

Apple of Android

Vooraf aan de ontwikkeling van Klik & Tik. De tablet, hebben we bibliotheken gevraagd waaraan ze behoefte hebben. De reacties waren overweldigend en die hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe programma’s. De gebruiker kiest bij de start van het programma op welke tablet hij werkt, een iPad- of Android. Arjan geeft uitleg over de iPad, Naomi vertelt hoe de Android werkt. Verder is er een werkboek bij het programma, een docentenhandleiding met verantwoording, lessuggesties voor begeleiders en tips voor extra oefeningen.

 

Klik & Tik. De tablet is gefinancierd door de Rabobank Foundation, het maatschappelijke fonds van de Rabobank.