In Klik & Tik. De basis en Klik & Tik. De start zijn de video’s aangepast. In oefeningen waar de site van Oefenen.nl zichtbaar is, zie je nu weer de huidige homepage en programmapagina’s. Dit geeft meer herkenning voor deelnemers en ziet er weer een stuk frisser uit.

Ook het Programma Basis Inburgering waarmee je tussen de 1.200-1.500 woorden leert is vernieuwd. Voorheen konden deelnemers in de oefeningen de tekst nazeggen, het geluid opnemen en afspelen. Daarmee liep de site soms vast. Als oplossing zijn er nu in de oefeningen pauzes ingebouwd. In de pauze kunnen deelnemers de tekst nazeggen. En deelnemers kunnen zich ook bij iedere les testen op oude en nieuwe woorden die zij al  geleerd hebben. Het hele programma is weer nagelopen en er zijn foto’s vernieuwd. Het Programma Basis Inburgering is van Ad Appel.

Tot 1 maart is zowel de oude als de nieuwe versie van programma beschikbaar. Dan kan iedereen die al gestart is, in de oude versie het programma afronden en de resultaten zien. De ranglijstpunten blijven in het vernieuwde programma wel zichtbaar. Let op: Heb je dit programma opgenomen in je Leerroute? Vervang dan de links.

> Naar het vernieuwde programma