Wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal (OKI) Saskia Bruines van de gemeente Den Haag geeft op 26 november het startsein voor Groen Doen van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Het programma Groen Doen is ontwikkeld met steun van Gemeente Den Haag. Haag Wonen, Hoogheemraadschap Delfland, Groene Huisvesters, Gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag hebben inhoudelijk advies gegeven.

De lancering vindt plaats in het gloednieuwe Theelokaal. Het Theelokaal, onderdeel van de Stichting Schroeder, geeft niet alleen spullen en goederen een tweede kans, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Programma 26 november
Tijdens deze ochtend staat comfortabel, duurzaam en gezond wonen met oog voor de portemonnee voorop.

11.30 uur:   directeur Elly van der Vliet, Stichting Schroeder
11.40 uur:   wethouder Saskia Bruines, Gemeente Den Haag
11.50 uur:   ervaringen Oefenprogramma Groen Doen door medewerker Schroeder
12.00 uur:   lancering Groen Doen door wethouder Saskia Bruines
12.10 uur:   Ben Vaske, directeur Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Groen Doen
De wereld om ons heen verandert en de behoefte aan duurzaam omgaan met energie en het milieu groeit. Dat vraagt om meer inzicht over duurzaam wonen en leven. En weten wat je daar zelf aan kan doen. In Groen Doen wordt duidelijk wat duurzaamheid nu precies is. Het daagt de deelnemer uit om na te denken over hoe hij woont. Of hij dat op een gezonde manier doet die ook nog eens goed is voor het milieu en de portemonnee.

Welk afval door de gootsteen?
Elk hoofdstuk begint met een video of animatie. In de video stelt de quizmaster aan Ria, Django of Theo een vraag over een ruimte in het huis, de tuin, de wijk of de wereld. Bijvoorbeeld: Welk afval mag door de gootsteen? Waar komt verstopping vandaan? En wat is een goedkope oplossing om verstopping te voorkomen?
Na de uitleg gaat de deelnemer er zelf mee oefenen, in het online oefenprogramma of met de oefeningen op papier. Het gaat om de thema’s verbruik en besparen van gas, water en elektriciteit, vocht, schoonmaakmiddelen, resten in afvoer, afval scheiden, schone lucht, vervoer.

Feiten

  • Dertig procent van de Hagenaars kan als kwetsbaar op sociaal vlak worden gezien.
  • De samenleving vraagt door versobering op de sociale infrastructuur om zelfredzame, veerkrachtige burgers. Hier ontstaat spanning bij mensen die daartoe niet of onvoldoende in staat zijn.
  • Ruim 480.000 mensen (2017) hebben een account op Oefenen.nl. Daarmee is de online oefenomgeving met haar variatie aan oefenprogramma’s een van de belangrijkste op het gebied van volwasseneneducatie in Nederland.
  • Met een online oefenprogramma zet Oefenen.nl samen met andere belanghebbenden een eerste stap om mensen die een zetje nodig hebben meer inzicht te geven in duurzaamheid en wat zij daarbij zelf (al) kunnen doen.


Over Oefenen.nl
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met basiskennis van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren. Het kan individueel en in eigen tempo worden gebruikt. Thuis kunnen mensen gratis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via het Volgsysteem.

Noot voor de pers – niet voor publicatie
Journalisten en vertegenwoordigers van de media zijn vanaf 11.00 uur welkom bij de lancering het nieuwe online oefenprogramma Groen Doen op maandagmorgen 26 november in het Theelokaal van Stichting Schroeder, Weimarstraat 364 in Den Haag.

Voor meer informatie over de programma’s en de inhoud van de ochtend, beeldmateriaal voor gebruik in de media of voor aanmelden voor het (volledige) programma neemt u contact op met Lies Petersen, communicatieadviseur van Oefenen.nl, via l.petersen@oefenen.nl of 06 – 14 41 48 63.