De huidige landelijke aanpak van laaggeletterdheid TelMeeMetTaal is geëvalueerd. Wat is er nodig? Wat kan beter? Samen met andere partijen pleiten we voor een bredere blik op laaggeletterden en hun mogelijkheden.

> Lees meer