Comité van Aanbeveling en Advies van Oefenen.nl

Sinds 2018 heeft Oefenen.nl een Comité van Aanbeveling en Advies. ‘Het is noodzakelijk om met andere partijen de krachten te bundelen om nog meer mensen te bereiken die anders niet meer mee kunnen komen in de snel veranderende samenleving’, aldus Ben Vaske, directeur van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

We werken samen met organisaties en bedrijven die laagopgeleiden rechtstreeks bereiken met marketingkennis en technologie-oplossingen. Dit alles om een grote groep individuele leerders beter op maat te bedienen. Zo zullen wij samen een nieuwe markt voor volwasseneneducatie ontginnen.

Het Comité van Aanbeveling en Advies telt acht ambassadeurs die werkzaam zijn op zeer verschillende terreinen. Wij zijn positief verrast dat zij hun deuren openstellen en met ons willen meedenken. Bekijk het Comité van Aanbeveling en Advies van Oefenen.nl

Ambassadeurs Comité van Aanbeveling en Advies 

Anand Chowdhary
Anand Chowdhary is medeoprichter en ceo van Oswalds labs. Hij is één van de in het Financieel Dagblad genoemde 50 meest innovatieve jonge ondernemers en professionals van Nederland. Met de inzet van nieuwe technologieën wil hij internet voor iedereen toegankelijk maken. Daarbij richt hij zich bijvoorbeeld op senioren, slechtzienden en mensen met dyslexie. Hij studeert aan de Universiteit Twente. -> LinkedIn

Farshida Zafar
Farshida Zafar is docent recht en innovatie aan de Erasmus School of Law en Tech Leader van 2018. Zij transformeerde de avondopleiding met een door haar ontwikkelde blended-learningaanpak. Centraal voor haar staat ‘smart engagement’: hoe houden we studenten op een slimme manier betrokken bij de nieuwe onderwijsmethoden, hoe activeren, stimuleren en bereiden we studenten voor op een constant veranderende wereld’. -> LinkedIn

Astrid Oosenbrug
Astrid Oosenbrug was van 2012-2017 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer met de portefeuilles ICT bij de overheid, Overheidsdienstverlening, TeleCommunicatie, Privacy en Auteursrecht. Zij adviseert over informatietechnologie, digitale infrastructuur, Ethisch hacken en Open Source. Daarnaast coacht Astrid jongeren met 21-eeuwse vaardigheden die, net als zij, autodidact zijn. -> LinkedIn

Kirsten Ottens
Kirsten Ottens is oprichter van Wallis Inc. en voorheen oprichter van het ING Nederlands fonds. Nu adviseert en ondersteunt Kirsten bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen van hun sociale impactstrategie of impact businessmodel. -> LinkedIn

Jeroen van der Waal
Prof.dr. Jeroen van der Waal is hoogleraar Stratificatiesociologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, en medeoprichter van het Erasmus Institute on Culture and Stratification. Hij promoveerde in 2010 cum laude op een proefschrift over ongelijkheid in steden. Veel van zijn onderzoek richt zich op de rol van statusverschillen in de opleidingsbreuklijn, waarover hij publiceerde in toonaangevende tijdschriften in velden als bestuurskunde, epidemiologie, maatschappelijke gezondheidszorg, sociologie, politicologie en psychologie.

Roy Tomeij
Roy leidt projecten bij ministeries en uitvoerings- en belangenorganisaties. In publieke dienstverlening, i-overheid, PPS en bedrijfsvoering. Maar ook op het gebied van innovatie en nieuwe technologie in MKB, arbeidsveiligheid, milieurapportage, bedrijvenloket, e-dienstverlening, zorginformatie en jeugdzorgketen. Roy is initiatiefnemer van Statendaal, netwerk van zelfstandige professionals in het publieke domein. En mede-oprichter PITCH The Hague, een netwerk van ICT- en mediaprofessionals in Den Haag. -> LinkedIn

Neem contact op

Heb je vragen over het Comité van Aanbeveling en Advies van Oefenen.nl? Neem dan contact op.

Ben Vaske
Creatief directeur
070 762 2 762
b.vaske@oefenen.nl