Raad van Toezicht

Philip Geelkerken

Philip Geelkerken is directeur/bestuurder van het CAOP in Den Haag, een kenniscentrum voor arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Daarnaast is hij voorzitter van het algemeen bestuur van BOOR in Rotterdam. Hij studeerde rechten in Leiden. Philip Geelkerken is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Liesbet van Zoonen

Liesbet van Zoonen 

Liesbet van Zoonen is hoogleraar sociologie bij de Erasmus Universiteit en decaan van de opleiding van de promovendi van vijf faculteiten. Daarnaast is zij academisch directeur voor Centre for Big Open and Linked Data (BOLD) Cities. Ook is zij lid van Raad van Advies bij het CBS.

Edith Snoeij

Edith Snoeij is bestuurder/toezichthouder. Zij vervult een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zij is lid van de RvC van pensioenuitvoerder APG, voorzitter van een aantal raden van toezicht van pensioenfondsen en ze heeft ook zitting in een pensioenfondsbestuur. Verder is zij vice-voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Eerder heeft zij bij de FNV gewerkt, het laatst als voorzitter van abvakabo FNV.

Nathan Ducastel

Nathan Ducastel is directeur bij VNG Realisatie, de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering binnen de Nederlandse gemeenten. Daarnaast zit hij in de Raad van Toezicht van Stichting ICTU, dat de overheid helpt bij maatschappelijke vraagstukken. Ook is hij juryvoorzitter van GemeenteDelers, een competitie waarbij goede ideeën uit gemeenten worden gedeeld met andere gemeenten.

Tanja

Tanja van Rossen

Tanja van Rossen is Register Accountant en werkzaam bij ABN AMRO Bank. Tanja vertegenwoordigt ABN AMRO als aandeelhouder in diverse bedrijven, waar zij actief betrokken is bij o.a. verbeterprogramma’s, herstructureringen en investeringsprogramma’s. Eerder heeft zij bij PwC gewerkt als accountant en herstructurering adviseur.