Raad van Toezicht

Philip Geelkerken

Philip Geelkerken is directeur/bestuurder van het CAOP in Den Haag, een kenniscentrum voor arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Daarnaast is hij voorzitter van het algemeen bestuur van BOOR in Rotterdam. Hij studeerde rechten in Leiden. Philip Geelkerken is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Liesbet van Zoonen

Liesbet van Zoonen 

Liesbet van Zoonen is hoogleraar sociologie bij de Erasmus Universiteit en decaan van de opleiding van de promovendi van vijf faculteiten. Daarnaast is zij academisch directeur voor Centre for Big Open and Linked Data (BOLD) Cities. Ook is zij lid van Raad van Advies bij het CBS.

Edith Snoeij

Edith Snoeij is bestuurder/toezichthouder. Zij vervult een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zij is lid van de RvC van pensioenuitvoerder APG, voorzitter van een aantal raden van toezicht van pensioenfondsen en ze heeft ook zitting in een pensioenfondsbestuur. Verder is zij vice-voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Eerder heeft zij bij de FNV gewerkt, het laatst als voorzitter van abvakabo FNV.