Thuis op school

In Thuis op school leer je over de opvoeding van je kinderen thuis en op school. Je oefent bijvoorbeeld met de juiste school kiezen, huiswerk maken, wat er van jou als ouder of opvoeder wordt verwacht en wat leert een kind op school.

Hoofdstukken

1. Welke school kiest u voor uw kind

2. De Voorschool

3. De Basisschool

4. De brede school

5. Kinderen in groep 1 en 2

6. Kinderen in groep 3, 4 en 5

7. Kinderen in groep 6,7 en 8

8. Schoolregels en thuisregels

9. Ouders help op school

10. Praten op school

11. Je kind thuis helpen

12. Leert mijn kind goed?

13. Het gaat niet goed op school

14. Pesten

15. Speciaal Basisonderwijs (SBO)

16. Een nieuwe school na groep 8

17. Ouders helpen ook na groep 8

Voor wie?

 • Voor iedereen met een andere taalachtergrond
 • Voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven
 • Taalniveau is 1F/B1

Bekijk het eerste hoofdstuk

Wil je het eerste hoofdstuk proberen zonder in te loggen?
Bekijk hieronder het hoofdstuk. Je resultaten worden niet bewaard.

Wat leer je met Thuis op school?

 • hoe je een school kiest voor je kind
 • wat de voorschool, basisschool en brede school is
 • wat kinderen leren in elke groep
 • wat huiswerk maken inhoudt en hoe je kunt helpen
 • waarom schoolreis en werkweek belangrijk zijn
 • wat de Citotoest inhoudt
 • waarom schoolregels en thuisregels belangrijk zijn
 • waarom je als ouder ook op school helpt
 • hoe je rapporten leest en wat Leerlingvolgsysteem is
 • hoe je overlegt met school
 • wat je kunt doen als je kind wordt gepest
 • hoe je een nieuwe school kiest na groep 8
 • hoe je als ouder helpt in voorgezet onderwijs

Certificaat

Als je alle oefeningen hebt gemaakt, ontvang je een certificaat.

Extra materiaal

 • Bekijk op YouTube de reeks: Thuis op School. Mijn kind in het VO
 • Bij dit programma zijn oefeningen gemaakt in de app Samen leren. Je downloadt de app gratis in de App Store of Google Play Store.

Oefen ook met

Lees en Schrijf! Uit en thuis

Je oefent met lezen en schrijven. Het gaat over het gewone leven in en om het huis.

> Meer informatie

Lees en Schrijf! Extra lezen

Je oefent met lezen van artikelen, instructies, reclame, brieven, e-mail en verhalen.

>Meer informatie

Lees en schrijf! Gezondheid

Je oefent met lezen, schrijven en spelling over gezondheid. Zoals bijsluiters lezen.

> Meer informatie

Het programma is ontwikkeld met middelen van de gemeente Den Haag, dienst Onderwijs (2010).