Onze samenwerkingspartners

We werken samen met diverse partners. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat mensen die oefenen met onze programma’s een groter sociaal en maatschappelijk zelfvertrouwen krijgen. Dat basiskennis en – vaardigheden worden verbeterd, vooral op het gebied van taal en digitale vaardigheden.

Eenvoudigcommuniceren
Leef en leer
Leerzelf online
ImpactPlus
Het begint met taal
ITTA
CINOP
Ad Appel

Neem contact op

Wil jij ook met ons kennismaken? Neem dan contact op.

Heleen van Beek
Office Manager
070 762 2 762
info@oefenen.nl