Taalklas.nl

De meest populaire programma’s van Oefenen.nl Taalklas.nl 1 en Taalklas.nl 2 zijn opgefrist en uitgebreid met 24 extra taaltips. Je kunt er nu ook goed mee oefenen op een mobiele telefoon. Deelnemers leren met Taalklas.nl 1 vooral heel veel woorden. Dat doen ze aan de hand van filmpjes en vrolijke liedjes waarin de woorden aan bod komen. Daarna oefenen ze met die woorden. En leren ze de woorden uitspreken en lezen en schrijven.
Met Taalklas.nl 2 leren deelnemer nog meer nieuwe woorden. Er komen video’s aan bod waarin een situatie wordt nagespeeld zoals een gesprek bij de dokter, een praatje met de buurvrouw. Het gaat van makkelijk naar moeilijk.

Wat is er nieuw?

  • de hoofdstukken zijn gesplitst in drie modules: Oefenen, Verder oefenen en Taaltip
  • bij elk hoofdstuk geeft Juf M. een taaltip over woorden, cultuur, leerstrategieën of uitspraak
  • Taalklas.nl 1 en 2 werken ook goed op een mobiele telefoon.

Taaltips

Bij elk hoofdstuk van Taalklas.nl is een korte video waarin Juf M. een taaltip geeft. Er zijn vier soorten taaltips:

  • Taaltips over woorden, zoals het verschil tussen de woorden familie en gezin, en het gebruik van het woord lekker.
  • Taaltips over cultuur, zoals een praatje maken over het weer, of op bezoek gaan.
  • Taaltips over uitspraak zoals de laatste letter n die niet wordt uitgesproken en verschillen in uitspraak tussen regio’s in Nederland
  • Taaltips over leren leren, zoals nieuwe woorden leren en een moeilijke brief lezen.

Juf M. is een NT2-docent die op YouTube in korte video’s uitleg geeft over de Nederlandse taal.

Taalklas.nl 2

Toolkit Taalklas.nl

Wil jij foto’s, flyers, het logo of een voorbeeldtekst van Taalklas.nl gebruiken? Download hieronder de toolkit.

Handleiding Taalklas.nl

Heb je interesse in meer uitleg over de tips, lessuggesties, opbouw van de hoofdstukken of over de leerdoelen van Taalklas.nl 1 en 2? Bekijk de handleiding in ons Volgsysteem. In de handleiding vind je ook woorden- en zinnenlijsten. En lessuggesties.

certificaat

Cursistenboek Taalklas.nl 1

Wil je dat deelnemers de leerstof ook schriftelijk kunnen oefenen? Maak dan gebruik van het Cursistenboek bij Taalklas 1. NT2-docent Bouke Procee maakte dit handige cursistenboek. Per hoofdstuk leer je (werk)woorden kennen, schrijven, tegenstellingen. Zo krijgen deelnemers meer taalbegrip. Het cursistenboek vind je hier of in het het Volgsysteem onder Extra materiaal.