Basisvaardigheden voor alle Hagenaars

Steeds meer diensten en producten van de gemeente Den Haag worden digitaal aangeboden. Voor veel mensen werkt dat efficiënt en snel. Voor sommigen zorgt digitalisering en onbegrijpelijke taal voor problemen. Veel Hagenaars hebben onvoldoende digitale vaardigheden en een deel daarvan heeft ook moeite met de Nederlandse taal en met lezen en schrijven. Daardoor kunnen zij niet altijd actief meedoen aan de samenleving. Toch weten Team Online leren (ROC Mondriaan) en Oefenen.nl dat het kan met de ‘Haagse aanpak’.

Wat is de ‘Haagse aanpak’?

Haagse inwoners oefenen met de Nederlandse taal, digitale vaardigheden en meer thema’s in de leeromgeving Oefenen.nl. Zij leren zelfstandig of met (online) begeleiding van een vrijwilliger of een docent. De gemeente Den Haag maakt het mogelijk dat Haagse organisaties gebruik kunnen maken van Oefenen.nl.

Team Online Leren van de Taal+ School (ROC Mondriaan) beheert de ‘Haagse licentie’. Zij ondersteunt in Den Haag 43 Haagse organisaties. Voor deze organisaties is Team Online Leren het aanspreekpunt en geeft workshops aan vrijwillige en professionele begeleiders.

Succes van de Haagse aanpak

Bereik

In de eerste helft van 2022
2.070 Hagenaars

43 Haagse organisaties

Onderwijsinstellingen
Taal in de Buurt-organisaties
welzijnsinstellingen
Overig

Doelgroepen

EU-migranten, ISK-leerlingen
laaggeletterden (NT1), werkzoekenden
ouderen, (Oekraïense) vluchtelingen,
inburgeraars

Nieuw in 2022: pilot ‘Digi-Taal-Lokaal’

In samenwerking met organisaties in de wijken verbetert Team Online Leren het niveau van digitale vaardigheden van de wijkbewoners door:

 • Cursussen voor vrijwilligers
 • Cursussen digitale vaardigheden
 • Beschikbaar stellen van tablets

Team Online Leren

Team Online Leren van de Taal+ School (ROC Mondriaan) beheert de ‘Haagse licentie’. De kracht van Taal+ School:

 • Groot netwerk binnen Den Haag
 • Kennis van Oefenen.nl
 • Ervaring met lesgeven aan de doelgroep

Wat is Oefenen.nl?

Oefenen.nl is een online leeromgeving met ruim 45 online programma’s, zoals Klik & Tik, Lees & Schrijf en Taalklas.nl. We bieden programma’s voor de thema’s: digitale vaardigheden, taal (NT1 en NT2), rekenen en geld, gezondheid, samenleving en werk. De kracht van Oefenen.nl:

 • Bewezen effectief
 • Veelzijdig aanbod
 • Leerplezier
 • Vergroot zelfredzaamheid
 • 19 jaar ervaring op gebied van online volwasseneneducatie

Het aanbod in Oefenen.nl is erg leuk, heel nuttig en levendig voor de kandidaten van het sollicatiecentrum. Fijne duidelijke workshop over de mogelijkheden!

Den Haag Werkt

Neem contact op

Meer weten over de Haagse aanpak? Neem dan contact op met Team Online Leren via oefenen@rocmondriaan.nl