Welke digitale tools helpen bij het verbeteren van basiskennis en vaardigheden bij laagopgeleide volwassenen? Deze vraag onderzochten we samen met andere partners uit het KA2 ErasmusPlus-project ‘YouDigIT’. De meest populaire tools presenteren wij in het webinar.

In totaal werden tussen 2017 en 2019 28 digitale tools gepresenteerd. De opbrengsten zijn vastgelegd in de Inventory of digital tools and methods and survey result