Toegankelijkheid Oefenen.nl

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl wil dat de website door iedereen te gebruiken is. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Laat dit dan aan ons weten via info@oefenen.nl of bel 070 762 2 762.

Wat is een toegankelijke website?
Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken. De overheid stelt dat elke website in het sociale domein digitaal toegankelijk moet zijn. Met als belangrijkste reden: Voor mensen met een beperking maakt het dingen mogelijk en voor mensen zonder een beperking dingen juist extra makkelijk. Toegankelijkheid raakt veel groepen. Uiteindelijk moet een toegankelijke website bijdragen aan een digitaal inclusieve samenleving. En daar staan we als Oefenen.nl voor.

Eenvoudige taal
Oefenen.nl werkt met eenvoudig taalgebruik. Zowel in de oefeningen, als ook op de pagina’s voor begeleiders en klanten.

Lettertype en witruimte
Oefenen.nl gebruikt het lettertype Source Sans Pro. Een ‘open’ letter met veel witruimte.
Dat geldt ook voor woorden, regels en alinea’s. Daar zit voldoende witruimte tussen. De tekst blijft scherp bij inzoomen. Er zit voldoende contrast tussen de kleuren.

Duidelijke knoppen
Op Oefenen.nl worden knoppen in oefenprogramma’s duidelijker te begrijpen door de woorden ‘ok’ en ‘verder’. Een goed of fout resultaat bij een oefeningen is duidelijk te onderscheiden door kleurgebruik en een vinkje.

Video’s
Bij Oefenen.nl zet je video’s zelf aan door op een knop te drukken. Dat is een eis voor een toegankelijke website. De nieuwe video’s hebben ondertiteling.

Audio
In de oefenprogramma’s maken we gebruik van vooraf opgenomen audio waarbij de tekst goed en duidelijk wordt uitgesproken. We vinden het belangrijk dat de deelnemer direct weet wat hij moet doen.

Bedienbaar
De navigatie door de programma’s is helder en consistent. Er staan duidelijke instructies bij de invoervelden en is het zichtbaar als je een fout maakt. Op Oefenen.nl werk je met een muis of touchscreen en een toetsenbord. Dit is noodzakelijk om goed met de programma’s te werken. Bij oefeningen waarbij getypt moet worden, helpen we de deelnemers te focussen op de pagina.