Rashid Azimullah is bedrijfseconoom en is al een jaar als bestuurslid betrokken bij Oefenen.nl. Rashid komt uit het bedrijfsleven en heeft brede ervaring met innovatie en zakelijke dienstverlening. > Lees hier meer over in de onderste alinea Achtergrond.

Wat is jouw beeld van Oefenen.nl?
Oefenen.nl bestaat al zeventien jaar en heeft ruim voor de coronacrisis succesvol ingezet op het online leren voor mensen die een extra zetje nodig hebben om alsnog mee te kunnen doen in de maatschappij. Oefenen.nl omarmde al vroeg digitalisering voor het onderwijs, wat vrij uniek was voor die tijd. De coronacrisis heeft laten zien dat veel onderwijsstellingen versneld ‘online leren’ moeten aanbieden. Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl is een prachtig voorbeeld in Nederland, een ruwe diamant, die al heel vroeg begonnen is om educatie en online te verbinden. Sinds 2019 is Oefenen.nl ook aangesloten bij Social Enterprise Nederland. Men denkt dan bij een sociale enterprise organisatie vaak aan Tony Chocoloney. Met inmiddels honderdduizenden gebruikers is Oefenen.nl ook een mooi voorbeeld. Dat vind ik een prestatie.

Wat pak je als eerste aan bij Oefenen.nl?
Als eerste ga ik luisteren naar het team, de doelgroep en de stakeholders van Oefenen.nl. Welke kansen en bedreigingen biedt deze coronacrisis? Hoe kunnen we Oefenen.nl naar de volgende fase brengen?

Hoe ga je dat doen?
Oefenen.nl is een juweeltje dat al heel lang doet wat we mede door de komst van de coronacrisis nog meer zijn gaan inzien: ’Dat we meer bij de vitale maatschappelijke pijlers betrokken willen zijn.’ Oefenen.nl past naadloos in die missie. Daar willen we nog meer meedoen. Er waait een nieuwe wind in Nederland, zowel in de publieke als private sector houdt men zich bezig met de vraag: ‘Waar zijn we nu mee bezig? En voor wie doen we wat in deze samenleving?’ De ‘bewustwording’ dat zaken anders moeten was al jaren geleden ingezet maar zij komt nu in een stroomversnelling door het coronavirus. Nood breekt wetten. Ik zie steeds meer organisaties die ‘purpose driven’ zijn. Hierbij maak ik geen onderscheid tussen de klassieke indelingen van mens en maatschappij en of tussen publieke of private organisaties. Tegenwoordig werken overal bestuurders, professionals met een maatschappelijk betrokken hart.

Waarom wil jij je inzetten voor mensen die een zetje nodig hebben?
Niet iedereen heeft dezelfde startpositie bij geboorte. Ik denk dat 80 procent van je startpositie bepaalt hoe je in deze maatschappij terecht komt. Mensen die ongeacht hun startpositie er toch gekomen zijn, blijken nog steeds een uitzondering waarover tal van mooie biografieën zijn geschreven. Daarin staat beschreven dat het achteraf zo bijzonder was dat ze uiteindelijk zover gekomen zijn ondanks hun achterstand bij de start, jeugd of geboorteplek. Een mens is geen eenheidsworst. Het is belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn startpositie kan meedoen. Oefenen.nl heeft als doel mensen te bereiken die een zetje nodig hebben op het gebied van taal, rekenen of het overwinnen van een ‘digitale angst’ zodat ze alsnog mee kunnen doen in die snel veranderende samenleving. Ik vind dat een mooi doel.

Met welke organisaties wil je samenwerken voor dit mooie doel?
Ik kijk naar partijen die Oefenen.nl willen helpen nog meer bereik en impact te realiseren voor haar doelgroep. Dit kunnen organisaties of bedrijven zijn uit zeer uiteenlopende sectoren Wetenschappelijk Onderwijs, de (FIN)TEC, de publieke sector zoals Ministeries, gemeenten en sociale partners. Nederland heeft een samenleving met veel sociaal betrokken burgers, instanties, vrijwilligers en ondernemingen. Oefenen.nl werkt al samen met honderden prachtige partijen als de Koninklijke Bibliotheken, grote gemeenten en ook bedrijven als ING en Achmea. Verder wil Oefenen.nl nog meer organisaties aan zich binden. Misschien zijn het organisaties waar we niet direct aan denken. Er zijn momenteel veel organisaties bewust aan het veranderen richting meer zingeving in hun strategie en beleid. Wij kunnen samen veel leren van elkaar; hoe nog meer te bereiken voor onze medemens die een zetje nodig heeft. En na het leren komt het oefenen, heel veel oefenen.

Achtergrond Rashid Leonard Azimullah
Rashid Leonard Azimullah is bedrijfskundig econoom met een 25-jarige (internationale) carrière in de zakelijke dienstverlening. Hij is o.a. grondlegger van KPN-hostingdiensten (het huidige KPN Cloud Services). Is o.a. directeur geweest bij dutch.com -één van de eerste B-corps (Benefit Corporation) in Nederland. Rashid heeft naast zijn carrière, kennis en ervaring opgedaan met oude wijsheid tradities zie zijn boek Gebakken Cloud; omgaan met een unheimisch gevoel. Rashid werkt momenteel vanuit zijn RAAD Consultancy, en helpt bestuurders, managers, professionals onconventioneel en doeltreffend toekomstbestendige keuzes te maken. Rashid is tevens coauteur van het boek Goede RAAD voor Commissarissen. Oud lid van de Raad van Toezicht, lid auditcommissie VOS/ABB (vereniging & advies bureau algemeen toegankelijk onderwijs t.b.v. toentertijd ruim 2.700 openbare scholen met 800.000 leerlingen. Lid van het Stichtingsbestuur Amerpodia (de Rode Hoed, het Compagnie theater, De nieuwe liefde, Felix Meritis), docent Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.