Wat is de invloed van digitale technologie op activiteiten in het dagelijks leven en hoe kan de volwasseneneducatie mensen helpen om met die voortdurende veranderingen om te gaan? In Digitale vaardigheden: de praktijk van alledag, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren, gaat Ben Vaske in op de snelheid van ontwikkelingen in de digitale wereld. En hoe die steeds meer van invloed zijn op het dagelijks leven. Hij zet de gebieden privé/vrije tijd, dienstverlening en gemak centraal. Vaske gaat in op de leervragen van volwassenen op dit gebied. Hoe kan een aanbod in de educatie – formeel of non-formeel – hierop inspelen? En wat moeten docenten/begeleiders in huis hebben om een aanbod te ontwikkelen en uit te voeren?

> Lees hier het artikel

Auteur: Ben Vaske

Digitale vaardigheden - De praktijk van alledag