Nu de overheid het voornemen heeft een landelijk kwaliteitslabel voor de volwasseneneducatie in te voeren, is het tijd om die kwaliteit van de volwasseneneducatie nader te definiëren. In het artikel Kwaliteit van de volwasseneneducatie, geeft Ina den Hollander aan welke kwaliteitsaspecten belangrijk zijn voor het onderwijs aan volwassenen en hoe die kwaliteit geborgd zou kunnen worden.

Auteur: Ina den Hollander

> Lees het artikel

Kwaliteit van de volwasseneneducatie