Hoe meet en evalueer je in de volwasseneneducatie in een leertraject de behaalde resultaten van een deelnemer? In het artikel Realistisch evalueren beschrijft Yannick Bleeker de belangrijkste stappen van de methode: concretiseren, redeneren en meten. In dit artikel krijg je inzicht hoe je behaalde resultaten in kaart kunt brengen en deze inzichten kunt gebruiken om leertrajecten te verbeteren.

> Lees het artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur
‘Er zijn veel verschillende cursussen en naast deelnemers hebben ook opdrachtgevers, aanbieders van educatie en docenten een beeld van wat een leertraject moet opleveren. Meten en evalueren in de volwasseneneducatie vraagt dus om een benadering die rekening houdt met deze verschillen.’ Yannick Bleeker werkt als senior onderzoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek. Hij doet veel onderzoek naar de resultaten van beleid of programma’s in velden waar het meten van resultaat om creatieve oplossingen vraagt.