Op 27 mei gaven Sara Mohammadi van VluchtelingenWerk West en Midden Nederland en Lies Petersen van Oefenen.nl uitleg over de programma’s waarmee nieuwkomers hun vaardigheden kunnen trainen. Sara vertelde hoe zij samenwerkt met de Gemeente Hilversum. Zij maakt leerroutes op maat in het Volgsysteem van Oefenen.nl. Deze leerroutes bestaan uit digitale vaardigheden, taal en werkgeversvaardigheden. Sara gebruikt naast video’s van Oefenen.nl ook programma’s over werk en gezondheid van andere aanbieders. Zo creëren zij voor de nieuwkomers één digitale plek waar een diversiteit aan programma’s te vinden zijn.

De programma’s van Oefenen.nl zijn voor alle routes van de nieuwe Wet inburgering relevant. Van de B1-route: Taal van A2 naar B1 + (vrijwilligers)werk, Onderwijsroute-> voltijds traject voor jongeren tot 28 jaar naar B1 en Z-route-> Zelfredzaamheidsroute voor lage leerbaarheid: zelfstandig meedraaien in de maatschappij. Ook bibliotheken kunnen hier een grote rol in spelen door samen te werken met Vluchtelingenwerk.
Wil je met ons in gesprek over het inzetten van onze programma’s in samenwerking met Vluchtelingenwerk, mail dan naar info@oefenen.nl, dan maken we graag een afspraak.

> Bekijk hier de presentatie