Aanpak van laaggeletterdheid

‘De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) voert, sinds 2016 samen met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), beleid om laaggeletterdheid te bestrijden. De term ‘laaggeletterdheid’ lijkt alleen te verwijzen naar het probleem dat er groepen mensen zijn die moeite hebben met taal. Het overheidsbeleid richt zich sinds 2012 echter ook op mensen die moeite hebben met rekenen. Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met één of twee van deze vaardigheden. In 2016 is voor dit beleid ongeveer € 74 miljoen beschikbaar.’ (Algemene Rekenkamer, 2016).  De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid in de periode 2006-2015 en zij hebben gekeken naar de plannen voor de periode 2016-2018.

 

> Lees het rapport

 

 

Bron: Algemene Rekenkamer (2016)

 

Ga naar de bovenkant