Naar een volwaardige (digitale) infrastructuur voor basisvaardigheden voor volwassenen

Volgens het Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten moet 80% van de volwassenen tegen 2030 ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken. Toch blijft de groep mensen met beperkte taal, reken- en digitale vaardigheden onverminderd groot. En dat ondanks de vele initiatieven van de overheid en op lokaal niveau.

Vastlopen in de samenleving
‘Mensen die basiskennis en vaardigheden in de context van het dagelijks leven missen, kunnen niet meer meekomen met de samenleving’ stellen Ben Vaske, creatief directeur van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Bert-Jan Buiskool, directeur en senior consultant bij Ockham IPS. Daarnaast moet volgens het Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten moet 80% van de volwassenen tegen 2030 ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken

Investeer structureel in basisvaardigheden
Ockham IPS sprak met 20 vertegenwoordigers uit het werkveld om zo tot een betere (digitale) infrastructuur voor het aanleren van basisvaardigheden voor volwassenen in Nederland te komen. En om te onderzoeken hoe het bereik daarvan te vergroten onder beoogde deelnemers. ‘Er ontbreekt een digitale pijler in volwasseneneducatie’, zegt Vaske. ‘Vanuit een brede integrale visie op basisvaardigheden zou je structureel moeten investeren in basisvaardigheden van volwassenen. We vinden het belangrijk dat er een volwaardige infrastructuur met zowel een fysiek en een digitaal deel komt waarin technologie slim wordt benut. Zo komt leven lang ontwikkelen pas echt op gang’.