‘Ik ben beter geworden in het bijhouden van mijn administratie. Ik ga meer op zoek naar supermarktaanbiedingen. En ik weet nu beter waar ik hulp kan vragen bij het regelen van mijn financiën.’ Dat zegt een deelnemer die onder begeleiding werkt met het programma Tel je Geld en meewerkt aan het onderzoek van Regioplan. Met het onderzoek van Regioplan krijgt Oefenen.nl meer inzicht in de manier waarop Tel je Geld wordt gebruikt en wat de ervaringen van verschillende gebruikers zijn met het programma.

Eigentijds en interactief
Organisaties die Tel je Geld inzetten zijn enthousiast. Het programma sluit aan bij de doelgroep, is eigentijds en interactief, bevat leuke opdrachten en filmpjes en activeert en motiveert deelnemers om zelf aan het werk te gaan.

Succesfactor
Daarnaast zijn er twee elementen van het programma die als succesfactor kunnen worden aangemerkt:

1. Flexibiliteit in de vormgeving: Organisaties kunnen zelf kiezen hoe ze Tel je Geld in de praktijk vormgeven, zodat het aansluit bij hun organisatie en doelgroep. De beschikbaarheid van zowel een digitale versie als een papieren versie wordt gezien als een meerwaarde. Deelnemers kunnen daarmee hun werkvormen afwisselen.

2. Begeleiding: De aanwezigheid van een begeleider is belangrijk om het leereffect te vergroten. Een goede begeleider ondersteunt het leerproces door prikkelende vragen te stellen, deelnemers aan te zetten tot reflectie en voorbeelden te geven die aansluiten bij hun leefwereld. Bovendien kan de doelgroep moeite hebben met bepaalde onderdelen, zoals het begrijpen van bepaalde begrippen en het gebruik van de Budgetplanner. Een begeleider kan hen hierbij ondersteunen en extra uitleg geven, afgestemd op het niveau van de deelnemer.

Schaamte
De knelpunten die organisaties aandragen betreffen het omgaan met schaamte van deelnemers voor hun financiële situatie en dat de rekenonderdelen van Tel je Geld voor sommige deelnemers lastig zijn.