ITTA UvA en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl presenteren de lessenreeks TaalKlik. TaalKlik is lesmateriaal met een extra taalcomponent bij het programma Klik & Tik. De basis. Het is gemaakt voor deelnemers die moeite hebben met Nederlands of met lezen en schrijven en daarom de inhoud van Klik & Tik. De basis niet goed kunnen volgen en met succes afronden. Met TaalKlik-lessen oefenen deelnemers in een groep extra met taal en woorden die bij deze digitale vaardigheden horen. Zodat zij na het volgen van de lessen beter begrijpen wat zij oefenen en meer zelfvertrouwen krijgen.

Waaruit bestaat TaalKlik?
TaalKlik bestaat uit lesmateriaal voor elf groepslessen, een handleiding voor begeleiders en een handleiding voor coördinatoren. Iedere les is opgebouwd volgens het VUT-model (voorbereiden, uitvoeren en terugkijken). Begeleiders besteden aandacht aan wat digitale vaardigheden zijn, de eigen leervraag, taal en thuis oefenen.
Het materiaal is voor NT2-deelnemers met taalniveau rond A2 en NT1-deelnemers rond 1F. Met TaalKlik ervaren NT1- en NT2-cursisten minder taalhobbels bij Klik & Tik. De basis en begrijpen ze beter wat ze oefenen.

Aan de slag met TaalKlik
Het materiaal van TaalKlik is voor iedereen met een licentie op Oefenen.nl beschikbaar in het Volgsysteem van Oefenen.nl. Wil je weten hoe de lessen zijn opgebouwd en welke materialen er zijn? Bekijk de pagina TaalKlik.

TaalKlik is een experiment gefinancierd vanuit het programma Tel Mee met Taal.