ITTA UvA en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl lanceren het programma: ‘Praten op school’ voor mensen voor wie Nederlands een tweede taal is. Het programma is voor ouders die de Nederlandse taal willen oefenen om hun kind te begeleiden bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school én bij het starten op de middelbare school.

Het nieuwe programma richt zich op Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) en is een van de weinige programma’s met focus op het voortgezet onderwijs. ‘Praten op school’ is ontwikkeld met subsidie van het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS.

Het programma bevat video-, audio en beeldmateriaal en bestaat uit 18 hoofdstukken verdeeld in de volgende indeling:

    • Hoofdstuk 1 t/m 6: de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
    • Hoofdstuk 7 t/m 15: begeleiden van je kind op de middelbare school
    • Hoofdstuk 16 t/m 18: educatief thuismilieu

 

Gesprekken oefenen
De nadruk in ‘Praten op School’ ligt op het oefenen met gesprekken. “Ouders voeren met school regelmatig gesprekken op sleutelmomenten in de schoolloopbaan van hun kind”, zegt Manouk van den Brink, adviseur bij het ITTA en een van de makers van het programma. “Alle ouders vinden de ontwikkeling van hun kind belangrijk, maar voor sommige ouders kan het lastiger zijn om hun kind hierin te begeleiden. Omdat ze minder ervaring hebben met het Nederlandse onderwijs of zelf niet zijn begeleid door hun ouders. Kinderen maken op de middelbare school keuzes die van invloed zijn op de rest van hun schooltijd en hun toekomst. ‘Praten op school’ biedt handvatten voor ouders om hun kind te begeleiden bij belangrijke momenten in hun schoolperiode, maar ook om regelmatig met hun kind te praten over hoe het met ze gaat.”

Onduidelijke afkortingen
Het voortgezet en vervolgonderwijs biedt weinig programma’s die zich richten op Taal en Ouderbetrokkenheid. Ouders vinden het programma echt relevant. De informatie over schoolkeuze en gesprekken op school komt goed over. Zij breiden hun woordenschat enorm uit”, zegt Yorrit Dohmen, bibliothecaris van de Bibliotheek FlevoMeer, die al met het programma heeft gewerkt. “Ouders weten vaak niet waar alle afkortingen op de middelbare school voor staan.”

Kijk voor meer informatie over Praten op school op Oefenen.nl.

+++

Over Oefenen.nl
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met taal, rekenen en computervaardigheden en internet. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige manier van leren want het programma kan individueel en in eigen tempo worden gevolgd. Bibliotheken, ROC’s en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een Volgsysteem. Ook thuis kunnen volwassenen oefenen en een account aanmaken. Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen kan meedoen.


Over ITTA UvA
ITTA UvA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goede taalvaardigheid voor iedereen. Taalonderwijs is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling op sociaal, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Met onze ervaring en kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs willen wij iedereen die sleutel geven: jong én oud, praktisch én theoretisch opgeleiden, Nederlandstaligen en anderstaligen.

+++

Noot voor de media – niet voor publicatie

Voor informatie over Oefenen.nl en beeldmateriaal voor gebruik in de media kunt u contact opnemen met Lies Petersen, communicatieadviseur van Oefenen.nl, telefoon: 06 – 14 41 48 63.