Er is een nieuw online startpunt voor hulp bij bankzaken: Bankinformatiepunt.nl. De site is er voor mensen die hun bankzaken niet of beperkt zelfstandig kunnen regelen en voor iedereen die deze groep daarbij ondersteunt. Ook Oefenen.nl is op deze site te vinden onder het kopje digitaal veilig. We zijn ook blij met de doorverwijzing naar alle plekken waar je kunt oefenen onder begeleiding zoals de bibliotheek of buurthuis. Daar help je mensen direct mee.

Ook voor hulpverleners en mantelzorgers
De nieuwe website is zo eenvoudig mogelijk opgezet. Desondanks zal niet iedereen die moeite heeft met dagelijkse bankzaken de uitleg en informatie op Bankinformatiepunt.nl kunnen vinden en begrijpen. De website richt zich daarom ook nadrukkelijk op mensen die ondersteuning bieden aan bankklanten die hun dagelijkse bankzaken niet zelfstandig kunnen regelen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die hun ouders helpen of aan professionals bij plaatselijke bibliotheken, buurthuizen, zorginstellingen en in het welzijnsdomein.

Onderwerpen

  • Onderwerpen die op de website aan bod komen, zijn onder meer:
    Simpele uitleg over belangrijke alledaagse bank- en betaaldiensten, waaronder het gebruik van een betaalpas, een bedrag overmaken en contant geld opnemen;
  • Oplossingen op maat, bijvoorbeeld voor mensen die moeite hebben met lezen of voor mensen die geen computer of smartphone hebben, mensen die alsnog digitaal vaardig willen worden of voor mensen met een specifiek digitaal vraagstuk;
  • Locaties in de buurt en telefonische hulpverlening waar je terecht kunt voor persoonlijke mondelinge hulp bij bankieren en betalen, zowel collectief als van afzonderlijke banken.

Uitvoerig getest op toegankelijkheid
Bankinformatiepunt.nl is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Alliantie Digitaal Samenleven. De website voldoet aan hoge toegankelijkheidnormen voor mensen met beperkingen. Daartoe is de website onder meer uitvoerig getest met ervaringsdeskundigen, gebruikers die zelf tot de doelgroepen behoren. De komende maanden wordt de website aangevuld met meer afbeeldingen en met video’s, om mensen die dat nodig hebben nog beter te helpen.

Programma Toegankelijk Bankieren
Binnen het programma Toegankelijk Bankieren werken banken samen met uiteenlopende publieke en maatschappelijke organisaties om digitale bank- en betaaldiensten toegankelijker te maken. Denk daarbij aan bibliotheken, belangenorganisaties van ouderen, mensen met een beperking, laaggeletterden en algemene consumentenorganisaties. Het programma zorgt, in nauwe samenwerking met genoemde organisaties, ook dat de beschikbare hulp en ondersteuning beter onder de aandacht komt bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn.

Met Bankinformatiepunt.nl brengen Nederlandse banken, Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken hun collectieve én individuele hulpverlening bij bankzaken onder de aandacht.