De noodzaak om ervaringen over op afstand online leren uit te wisselen, is urgenter dan ooit nu Nederland steeds verder en voor langere tijd op slot gaat en bibliotheken, scholen en welzijnscentra sluiten. Dat blijkt uit het animo voor de webinars van Oefenen.nl. Binnen een dag hebben 300 docenten en begeleiders zich aangemeld voor praktische uitleg over de inzet van Oefenen.nl.

Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met de basiskennis en vaardigheden van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want mensen kunnen de leeromgeving individueel en in eigen tempo gebruiken. Ze kunnen zelf thuis gratis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een Volgsysteem.

Contact houden met cursisten
Docenten en begeleiders die cursisten of leerlingen begeleiden op het gebied van digitale vaardigheden en taallessen hebben tijdens de coronacrisis vooral behoefte aan praktische tips over het thuis begeleiden van cursisten en leerlingen die plotseling zelfstandig moeten werken zonder hun ‘fysieke’ begeleiding. “We zijn blij met de praktische handleidingen en video’s over hoe je moet inloggen. Dat is voor onze oudere cursisten vaak al heel spannend”, zegt een begeleider Digitale vaardigheden van een Bibliotheek. Ook zijn er veel vragen over het ontwikkelen van leerroutes per thema, het Volgsysteem, extra ondersteunende materialen en het klaarzetten van huiswerk.

Digitaal meedoen
Tegen de achtergrond van het coronavirus blijkt hoe belangrijk het is om digitaal te kunnen meedoen, vindt directeur Ben Vaske van de Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Bibliotheken geven continu cursussen om vooral ouderen te laten kennis maken met een computer of tablet en hen zo over hun computerangst heen te helpen. ”Daarom is het tijdens deze coronacrisis extra belangrijk dat ouderen in contact kunnen blijven met hun (klein)kinderen, bijvoorbeeld door videobellen”, zegt Vaske “We zijn dan ook niet verrast dat begeleiders hun cursisten juist nu willen bijstaan. Ruim geven Klik & Tik-cursussen aan met name ouderen en weten hoe zeer deze groep het nodig heeft om echt begeleid te worden en wat het oplevert als het lukt. Contact kunnen houden en de juiste informatie vinden op internet zijn urgenter dan ooit.”

Klik & Tik
Met de Klik & Tik programma’s van Oefenen.nl leren mensen omgaan met de computer, zoals het aan- en uitzetten, geluid regelen, scrollen, slepen, downloaden, informatie zoeken op internet, weten welke apps er zijn en hoe je die gebruikt. In het programma Klik & Tik. Samen op ’t Web leren mensen omgaan met de sociale media Skype, WhatsApp en Facebook. In Klik & Tik. De tablet leren mensen een tablet (Apple of Android) bedienen en videobellen.

Samenvatting

  • Ruim 300.000 mensen hebben een account op Oefenen.nl
  • In 2019 waren er 1,4 miljoen bezoeken op Oefenen.nl
  • 1,9 miljoen Nederlanders hebben onvoldoende digitale vaardigheden terwijl hun omgeving steeds meer digitaal wordt
  • 388 organisaties hebben een licentie op Oefenen.nl
  • Ruim 300 bibliotheken bieden Klik & Tik-cursussen aan, het merendeel aan senioren
  • 31% van de bezoeken op Oefenen.nl betreft oefenen met programma’s om digitale vaardigheden te verbeteren
  • 383 mensen halen een certificaat als zij een programma met goed gevolg afronden, 41% van hen haalt een Klik & Tik-certificaat

Interesse in Oefenen.nl tijdens de coronacrisis?

+++

Over Oefenen.nl
Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen kan meedoen, ook tijdens moeilijke periodes waarbij de deuren van gebouwen gesloten zijn. Met 300.000 accounts in 2019, waarvan ruim 60.000 nieuwe mensen met Oefenen.nl aan de slag gingen, is Oefenen.nl een belangrijke speler op het gebied van online volwasseneneducatie. De juiste informatie vinden, ook over het coronavirus, is belangrijk voor mensen die een zetje nodig hebben om mee te doen aan de complexe (digitale) maatschappij.

+++
Noot voor de pers – niet voor publicatie

Voor informatie over Oefenen.nl en beeldmateriaal voor gebruik in de media kunt u contact opnemen met Lies Petersen, communicatieadviseur van Oefenen.nl.

Mail: l.petersen@oefenen.nl
Telefoon: 06 – 14 41 48 63