De organisatie
Oefenen.nl is dé plek waar (jong) volwassenen online kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te verbeteren. Basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Individueel en in eigen tempo op een laagdrempelige en interactieve manier. De oefenmaterialen helpen hen om te groeien, leren en te ontwikkelen om uiteindelijk eens stevige basis te krijgen om mee te doen in de maatschappij. Oefenen.nl wil dat elke (jong) volwassene die een zetje kan gebruiken op een makkelijke en toegankelijke manier kan leren en zich kan ontwikkelen. Om zijn of haar zelfvertrouwen te verhogen en zich beter thuis te voelen in de snel veranderende samenleving individueel en in eigen tempo, dat is de missie van Oefenen.nl. Oefenen.nl heeft als kernwaarden: innovatief, toegankelijk, creatief en gewoon doen.

De Stichting heeft een Bestuur met vijf leden. In de loop van 2020 wordt het bestuursmodel omgevormd naar een Raad-van-Toezicht-model.
Bij Oefenen.nl werken nu acht medewerkers (ruim 6 fte), waaronder de creatief directeur. De medewerkers zijn loyaal en bevlogen. De cultuur binnen de stichting is open, integer en transparant met een sterk gezamenlijk (onderwijs)doel. Dit jaar zal het team nog worden uitgebreid.
De Stichting is aangesloten bij Social Enterprise NL.

Om de doelstellingen van Oefenen.nl nog beter te realiseren, is onlangs een analyse uitgevoerd naar de performance, de externe positie en de interne bedrijfsvoering van de stichting. Het rapport bevat de aanbeveling om primair te focussen op interne herstructurering, versterking van de bedrijfsvoering en focus op marktpositie, platform, producten en relaties. Daarnaast bevat het rapport een aantal ontwikkelscenario’s voor de middellange en lange termijn.

De opdracht
De Algemeen directeur

 •  is eindverantwoordelijk voor de behalen van de doelstellingen van de stichting;
 • legt daarover verantwoording af aan het bestuur (op termijn aan de Raad van Toezicht);
 • geeft leiding aan de medewerkers: coachend waar kan, sturend waar moet;
 • geeft uitvoering aan de aanbevelingen van het genoemde rapport;
 • geeft prioriteit aan het versterken van de basis van de stichting op het gebied van onder meer
 • bedrijfsvoering, kwaliteitsdenken, informatievoorziening, marktpositie en relatiebeheer;
 • bouwt de stichting met verve uit, vergroot de naamsbekendheid, met als doel het maatschappelijk effect verder te vergroten;
 • vindt, onderzoekt en benut de kansen die de markt biedt;
 • investeert in bestaande en nieuwe strategische allianties.

 

Leiderschapsprofiel
Oefenen.nl zoekt een energiek en initiatiefrijk boegbeeld, gericht op samenwerking en resultaat. Iemand die intern de medewerkers verder inspireert om het beste uit zichzelf te halen en samen te werken aan de toekomst van Oefenen.nl. Die extern met visie en overtuigingskracht de toekomst uitzet en waardevolle verbindingen smeedt. Een leider met de kwaliteiten om mensen mee te nemen in de missie van Oefenen.nl en nieuwe partijen te verbinden voor het gezamenlijke doel mensen die een zetje nodig hebben, een stevige basis in onze maatschappij te geven. Een algemeen directeur die samen met een klein bevlogen team een scherpere koers wil inslaan en de visie van Oefenen.nl kan uitdragen.

De algemeen directeur beschikt over:

 • passie voor de maatschappelijke missie van Oefenen.nl;
 • een duidelijke visie op de functie van volwassenenonderwijs;
 • een zakelijke instelling, commercieel inzicht en ondernemerskwaliteiten (met oog voor het maatschappelijk doel van de stichting);
 • een coachende leiderschapsstijl;
 • communicatieve vaardigheden;
 • natuurlijk gezag: u weet mensen te stimuleren, te binden en resultaten te boeken;
 • verander- en innovatief vermogen: u denkt in kansen en mogelijkheden en weet deze te verzilveren;
 • politieke sensitiviteit: u kunt schakelen tussen verschillende belangen zonder het eigen doel te  verliezen

 

Functie-eisen:

 • een academisch werk en denkniveau;
 • relevante en aantoonbaar leidinggevende ervaring;
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement: u hebt het vermogen om een organisatie te ontwikkelen in combinatie met een continue verbetering van de dienstverlening;
 • oog voor/ervaring met bedrijfsvoering, plannen, budgetten en het afleggen van (financiële) verantwoording;
 • bewezen capaciteit snel een strategisch netwerk uit te bouwen en te onderhouden;
 • een achtergrond in de corporate wereld (bv in de CSR/corporate/accountancy/e-learning/uitgeverij/game-industrie), de goede doelen/fundraising en/of in het gemeentelijke werkveld;
 • affiniteit/ervaring met (volwassenen) onderwijs.

 

Benoeming en vergoeding
Oefenen.nl biedt een passende honorering.
Gestreefd wordt naar indiensttreding voor de zomer van 2020. Gestart wordt met een jaarcontract, met de intentie een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan conform de geldende wet- en regelgeving. Voor werknemers van Oefenen.nl geldt de cao middelbaar beroepsonderwijs.

Procedure
Gert-Jan Jongkind en Jacqueline van Embden voeren deze opdracht namens Bestman · Bestuur & Management exclusief uit voor Oefenen.nl.
Voor informatie over profiel & procedure, bel je met Gert-Jan Jongkind op telefoonnummer 06-50244791.

Interesse in deze functie? Solliciteer dan via Bestman.nl
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 21 februari 2020. Heb je zelf geen interesse in deze functie, schroom niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen.