Onderwijs

Met Oefenen.nl kun je cursisten individueel en in een groep, thuis en klassikaal, laten oefenen met extra lesmateriaal op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden en omgaan met geld. Met een licentie op Oefenen.nl kunnen cursisten het vereiste niveau bereiken om goed voorbereid te zijn op een baan of een vervolgopleiding.

De afwisseling van video, oefeningen, afbeeldingen en audio maken de programma’s aantrekkelijk, afwisselend en leerzaam. Bij de meeste programma’s haal je een certificaat als je alle oefeningen hebt gemaakt. Een aantal programma’s, zoals Taalklas.nl, De Liedjeskast, De Verkeershulp, Klik & Tik en Groen Doen kun je ook oefenen in de app Samen leren.

Lesmateriaal taal: lezen en schrijven vergroot het zelfvertrouwen

Iedereen die Nederlands als moedertaal (NT1) heeft en zijn Nederlands wil bijspijkeren kan met onze taalprogramma’s oefenen met lezen, schrijven, spelling en grammatica. Met de oefenprogramma’s Lees en Schrijf!, De Liedjeskast en Oefen Lingo leren Nederlandstaligen beter Nederlands.  Je kunt ook oefenen met extra lesmateriaal op het gebied van taal. Zoals met de werkboeken en werkbladen. Zo krijgen ze meer vertrouwen en voelen ze zich sterker in de maatschappij, op het werk of in het privéleven.

Taalklas.nl populair bij anderstaligen

Anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2) maken op Oefenen.nl op een laagdrempelige manier kennis met de Nederlandse taal. Met het programma Lees en schrijf! Het Leesplankje, Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit. Vooral Taalklas.nl is goed voor de ontwikkeling van de woordenschat en blijft, ook op ons YouTube-kanaal enorm populair onder anderstaligen. Ook programma’s als De Verkeershulp en Begrijp je lichaam helpen om taal op een aantrekkelijke manier te oefenen.

Groene krulletjes geven directe positieve feedback

‘In een perfecte lesomgeving is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Er is soms sprake van schaamte. Ze hebben vaak een negatieve schoolervaring. Het moet gezellig en prettig zijn. Onze begeleiders benaderen cursisten met empathie en coachen. Oefenen.nl draagt hieraan bij doordat de programma’s niet kinderachtig zijn. Er is nooit iets fout. Je krijgt het aangeboden totdat je het goed hebt. De beloning in de vorm van certificaten is goed. De filmpjes zijn leuk en grappig. De groene krulletjes geven directe positieve feedback.’
Docent Taal+school ROC Mondriaan Den Haag

Nederlandstaligen werven voor een cursus

Nederlandstalige laaggeletterden zijn soms moeilijk te vinden, te benaderen en te werven voor een cursus om hun Nederlands te verbeteren of digitale vaardigheden te leren. KLASSE! is een wervingsmethode die het profiel van deze deelnemer minutieus in beeld brengt en de leervraag inventariseert.

Oefenen.nl is een waardevol en praktisch hulpmiddel voor het differentiëren in de klas. Je kunt studenten volgen en hun resultaten gebruiken om individuele leerroutes uit te zetten.

‑ Docent ROC Twente

Waarom Oefenen.nl?

Kennis over mensen die een zetje nodig hebben

Sinds 2003 ervaring met e-learning voor doelgroepen

Belangrijkste platform voor volwasseneneducatie in Nederland

Groot netwerk van organisaties die met doelgroepen werken

Oefenportal biedt ruim 40 online oefenprogramma’s

Volgsysteem en leerroutes op organisatieniveau

Neem contact op

Meer weten over licenties?
Neem dan contact op.

Jomi Ririmasse
Klantrelaties
070 762 2 762
j.ririmasse@oefenen.nl