Nederlands leren voor anderstaligen (NT2)

Anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2) kunnen op Oefenen.nl op een laagdrempelige manier kennismaken met de Nederlandse taal. Met het programma Lees en Schrijf! Het leesplankje, Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit. NT2 staat voor: Nederlands als tweede taal. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands.

Mario oefent met Taalklas.nl en Station Nederlands. Bekijk zijn verhaal.

Een nieuwe taal leren betekent
heel veel oefenen

Iedereen, zowel de overheid, gemeente, organisaties en bedrijven vindt het belangrijk dat je als nieuwe Nederlanders meedoet in de Nederlandse samenleving. Door te werken of een opleiding te volgen. Dan is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed verstaat, spreekt en schrijft. Als je thuis oefent, kun je een account aanmaken op Oefenen.nl. Wil je hulp bij het leren van Nederlands? Dan kun je vaak begeleiding krijgen bij de bibliotheek, welzijnscentra, opleidingen of een taalcursus waar Oefenen.nl wordt ingezet.

Voor wie zijn de taalprogramma’s geschikt?

De kroontjes geven aan hoe moeilijk een taalprogramma is. Programma’s met één of twee kroontjes zijn geschikt voor anderstaligen die Nederlands willen leren. Programma’s met twee of meer kroontjes zijn geschikt voor mensen die Nederlands spreken, en vooral willen oefenen met lezen en schrijven. Ook anderstaligen die redelijk Nederlands spreken, kunnen met deze programma’s werken.

Kies je taalniveau

In het programmaoverzicht van de taalprogramma’s staat ‘Start de taaltest’. Met dit testje kun je eenvoudig bepalen met welk taalniveau een deelnemer kan starten.

10 Taalprogramma’s

Met Taalklas.nl 1 oefen je ongeveer vijfhonderd woorden. Je bekijkt filmpjes en vrolijke liedjes met de woorden. Daarna oefen je met die woorden (uitspreken, lezen en schrijven). De woorden gaan over het huis, het lichaam, het weer, vrienden en familie, eten, op school, het verkeer, de winkel en vrije tijd. Vanaf hoofdstuk 5 is er aandacht voor elementaire grammatica. De laatste lessen bevatten ook korte leesteksten. Er zit een opbouw in het programma van makkelijk naar moeilijk.

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2 die Nederlands willen leren
 • Taalniveau * 0 – A1

Ga naar Taalklas.nl 1

Taalklas.nl 2 vervolgt Taalklas.nl 1. De lessen zijn moeilijker. Je leert woorden en zinnen en oefent lees- en schrijfvaardigheid. Bij elk hoofdstuk horen twee filmpjes met gesprekken waarin die woorden en zinnen voorkomen. De twee films vormen samen een verhaal. In elk hoofdstuk worden twintig nieuwe woorden geleerd en ongeveer tien vraag-antwoord zinnen (bijv. Waar heeft u last van? – Ik heb zo’n last van mijn keel.) Er zit een opbouw in het programma van makkelijk naar moeilijk.

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2
 • Taalniveau * 0 – A1

Ga naar Taalklas.nl 2

Met Programma Basis Inburgering leer je tussen de 1.200 en 1.500 woorden die horen bij taalniveau A1. Het zijn de meest voorkomende woorden van het Nederlands. Foto’s ondersteunen de woorden, zodat je die beter onthoudt. Bij een groot deel van de lessen kun je een oefenexamen doen. Het programma biedt taalondersteuning in het Nederlands, Turks, Spaans, Russisch, Portugees, Engels, Chinees en Arabisch.

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2
 • Taalniveau * 0 – A1

Ga naar Programma Basis Inburgering

Met Het leesplankje 1 leer en oefen je Nederlandse klanken, letters en woorden. Je ziet hoe de klanken in de mond gevormd worden, daarom wordt dit programma ook veel gebruikt door mensen met een laag Nederlands taalniveau.

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2
 • Taalniveau * 0 – A1

Ga naar het leesplankje 1

Met Het leesplankje 2 leer en oefen je Nederlandse klanken, letters en woorden. Je ziet hoe de klanken in de mond gevormd worden, daarom wordt dit programma ook veel gebruikt door mensen met een laag Nederlands taalniveau.  In dit programma oefen je met medeklinkers: b – p – f – v – w – r – h – g – t – ng/nk

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2
 • Taalniveau * 0 – A1

Ga naar het leesplankje 2

Je oefent Nederlandse klanken. De klanken, letters en woorden zijn moeilijker. Je hoort ze wel vaak. Bijvoorbeeld schoen of markt.
In dit programma oefen je met de letters ch – aai/ooi/oei – c – uw/ieuw/eeuw – sch – rst/rts/rkt – spr/str. In het laatste hoofdstuk oefen je met woorden zoals taxi of yoghurt. Die komen uit een andere taal. Je schrijft de klanken anders dan hoe je ze hoort. In het laatste hoofdstuk oefen je alle woorden en klanken door elkaar.

Voor wie?

Voor iedereen met een andere taalachtergrond
NT2: niveau A1- A2
NT1: instroomniveau

Ga naar het leesplankje 3

Taalklas.nl Plus leert je zo’n driehonderd nieuwe woorden en zinnen over alledaagse onderwerpen. Taalklas.nl Plus is een vervolg op de eerdere series Taalklas.nl en is een goede opstap naar de Lees en Schrijf!-programma’s. In Taalklas.nl Plus wordt gewerkt aan spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en aan de ondersteunende vaardigheden woordenschat, grammatica, spelling en uitspraak. Elk hoofdstuk begint met een animatie waarin het thema wordt geïntroduceerd. Er zit een opbouw in het programma van makkelijk naar moeilijk.

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2
 • Taalniveau ** A1/Instroomniveau

Ga naar Taalklas.nl Plus

In Station Nederlands 1 luister je naar langzaam gesproken gesprekken. Over kennismaken op een feestje, een gesprek bij de dokter, zoeken naar werk en een gesprek op school van je kinderen. Je beantwoordt vragen en maakt oefeningen met woorden en zinnen.

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2
 • Taalniveau * 0 – A1

Ga naar Station Nederlands 1

In Station Nederlands 2 luister je naar langzaam gesproken gesprekken. Over een afspraak maken, werk, kinderen en als je er op uit gaat. Je beantwoordt vragen en maakt oefeningen met woorden en zinnen.

Voor wie?

 • Iedereen met een andere taalachtergrond – NT2
 • Taalniveau ** A1/Instroomniveau

Ga naar Station Nederlands 2

In Praten op school leer je over de middelbare school. Bijvoorbeeld over hoe je een goede school kiest of hoe je je kind kunt helpen. Je oefent gesprekken die veel voorkomen, zoals praten over het schooladvies of een rapportgesprek.

Voor wie?

 • Voor ouders die met de Nederlandse taal willen oefenen om hun kind te kunnen begeleiden op de middelbare school
 • Taalniveau is A2

> Naar Praten op school

Wat leer je met de programma’s?

Uitbreiding woordenschat

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Basis Inburgering
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands

Gesprekken voeren

 • Taalklas.nl 2
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands
 • Basis Inburgering

Schrijven

 • Taalklas.nl 2
 • Taalklas.nl Plus

Leesvaardigheid

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Taalklas.nl Plus

Uitspraak

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Het leesplankje 1 en 2
 • Basis Inburgering
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands

Spelling en/of grammatica

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Het leesplankje 1, 2, 3
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands

Wat leer je met de programma’s?

Uitbreiding woordenschat

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Basis Inburgering
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands

 Gesprekken voeren

 • Taalklas.nl 2
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands
 • Basis Inburgering

Schrijven

 • Taalklas.nl 2
 • Taalklas.nl Plus

Leesvaardigheid

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Taalklas.nl Plus

Uitspraak

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Het leesplankje 1, 2, 3
 • Basis Inburgering
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands

Spelling en/of grammatica

 • Taalklas.nl 1 en 2
 • Het leesplankje 1, 2, 3
 • Taalklas.nl Plus
 • Station Nederlands

‘Taalklas.nl is erg geschikt voor onze doelgroep.’

Hoe werkt Oefenen.nl?

Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen mee kan doen, thuis en/of op het werk (inclusie).  Organisaties nemen een licentie af en krijgen toegang tot het Volgsysteem en extra materiaal.

Punten halen & certificaten

Door te oefenen, haal je punten op  Oefenen.nl. En met die punten verdien je badges (plaatjes). Voor elke gemaakte oefening, krijg je punten. En bonuspunten als je een module, een hoofdstuk of een programma afmaakt.  Het puntensysteem stimuleert iemand om verder te gaan met oefenen. Als je alle oefeningen van een programma hebt gemaakt, ontvang je een certificaat.

Feiten

33.763
deelnemers oefenen in 2023 met Taalklas.nl 1

6.470
deelnemers oefenen in 2023 met Spelling en grammatica (1)

Meer weten over onze programma’s?

Bekijk het overzicht van alle programma’s en extra materialen op Oefenen.nl. Voor elke programma is een korte beschrijving opgenomen plus een overzicht van de inhoud. Ook zie je of er extra materiaal bij een programma is, of er nog technische bijzonderheden zijn en of je er een certificaat bij kunt halen.

Neem contact op

Heb je vragen over onze programma’s? Neem dan contact op.


Heleen van Beek

Bedrijfsvoering
070 762 2 762
info@oefenen.nl