Rekenen en geld

Iedereen die beter wil leren rekenen en omgaan met geld kan op Oefenen.nl terecht voor minstens vier programma’s. Je leert oefenen met optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Ook werk je met de meest voorkomende rekensituaties die voor iedereen herkenbaar zijn, zoals aanbiedingen vergelijken of procenten uitrekenen. Daarnaast kun je leren budgetteren en inzicht krijgen in je financiën.

Ramon oefent met rekenen en geld.  Hij vertelt waarom heel veel oefenen hem helpt.

Rekenangst wegwerken door te oefenen

Soms is het op school al ontstaan. Angst voor rekenen. Dat kan er voor zorgen dat je op latere leeftijd nog steeds niet graag in situaties terecht komt waar je moet rekenen. Bijvoorbeeld als je moet uitrekenen hoeveel verf je nodig hebt om een muur te verven, om te weten of je genoeg geld terugkrijgt of moet uitrekenen hoeveel reistijd je nodig hebt. Daarom is het belangrijk om stap voor stap te oefenen met programma’s zoals Lees & Schrijf. Geld en rekenen, ffRekenen, Tel je Geld en de Budgetplanner. Je kunt net zo lang oefenen, totdat je je zeker voelt. 

Voor wie zijn de rekenprogramma’s geschikt?

Voor volwassenen die hun rekenvaardigheden willen bijspijkeren of uitbreiden. Het taalniveau ligt voor de rekenprogramma’s op 1F/B1. Het rekenniveau ligt rond niveau 1F (Standaarden en eindtermen ve). Het niveau van de digitale vaardigheden ligt rond Instroomniveau en Basisniveau 1 (Standaarden en eindtermen ve).

Leuker leren met animatie en video

De afwisseling van video, oefeningen, afbeeldingen en audio maken de programma’s aantrekkelijk, afwisselend en leerzaam. Bij de meeste programma’s haal je een certificaat als je alle oefeningen hebt gemaakt.

Bekijk de video van Tel je geld

Bekijk de video over het oefenprogramma Tel je Geld.

4 programma’s over rekenen en geld

Tel je Geld helpt om beter met je geld om te gaan en om schulden te voorkomen. Je krijgt met dit programma inzicht in je financiën, je leert welke uitgaven je altijd hebt en wat goedkoper kan, en je leert keuzes te maken in je uitgaven. Ook leer je omgaan met de Budgetplanner. Je werkt aan kennis, taal- en rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. In ieder hoofdstuk is aandacht voor reflectie op je eigen situatie.

Voor wie?

  • Nederlandssprekenden die moeite hebben met lezen en schrijven – NT1
  • Benodigd taalniveau 1F
  • Rekenniveau 1F
  • Digitale vaardigheden niveau rond Instroomniveau en Basisniveau 1


Tip

Voor iedereen die in Amsterdam of Den Haag woont zijn er nu extra video’s gemaakt. Hier zie je waar je budgethulp kunt krijgen en welke extra regelingen er zijn. Zodat iedereen kan blijven meedoen.

Ga naar Tel je geld

De Budgetplanner is een tool, een hulpmiddel om je inkomsten en uitgaven bij te houden, een online huishoudboekje dus. Wanneer je maandelijks je inkomsten en uitgaven hebt ingevuld, krijg je een jaaroverzicht. In Tel je geld oefen je ook met de Budgetplanner. Daarna kun je de Budgetplanner blijven gebruiken, ook zonder in te loggen op Oefenen.nl. In verband met de privacy moet je je voor de Budgetplanner eenmalig apart registreren en krijg je een aparte inlogcode.
Ga naar Budgetplanner

In Lees en Schrijf! Geld en rekenen oefen je met contant betalen, betalen via internet en in termijnen. Je leert hoe je korting moet berekenen en hoe je kunt sparen. Je kunt oefenen met optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Je leert hoe je moet rekenen en hoe je met geld moet omgaan.

Voor wie?

  • Nederlandssprekenden die moeite hebben met lezen en schrijven – NT1
  • Benodigd taalniveau 1F
  • Rekenniveau 1F

Ga naar Lees en Schrijf! Geld en rekenen

Bijna elke dag heb je te maken met rekenen. Bijvoorbeeld als je aanbiedingen vergelijkt, als je een lening aflost, of als je de muren wilt schilderen. Maar je weet niet altijd hoe je iets moet berekenen. Met ffLeren Rekenen 2A leer je over getallen, verhoudingen, meten en verbanden leggen. Je oefent rekensituaties tot niveau 1F/2A die voor iedereen herkenbaar zijn.

ffLeren Rekenen 2A is gemaakt door IntraQuest.

Ik wil gewoon beter en makkelijker kunnen rekenen. Klok kijken, hoeveelheden ingrediënten afwegen.

Marja

Hoe werkt Oefenen.nl?

Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen mee kan doen, thuis en/of op het werk (inclusie). Organisaties nemen een licentie af en krijgen toegang tot het Volgsysteem en extra materiaal. Organisaties zoals een sociale werkvoorziening bieden vaak taallessen aan. Dan oefenen mensen onder begeleiding.

Punten halen & certificaten

Door te oefenen, haal je punten op Oefenen.nl. En met die punten verdien je badges (plaatjes). Voor elke gemaakte oefening, krijg je punten. Ook kun je bonuspunten halen als je een module, een hoofdstuk of een programma afmaakt.  Het puntensysteem stimuleert iemand om verder te gaan met oefenen. Als je alle oefeningen van een programma hebt gemaakt, ontvang je een certificaat.

Feiten


4.293
mensen oefenen in 2023 met Tel je geld

736
mensen oefenen in 2023 met Lees en Schrijf! Geld en rekenen

Extra materiaal