Nederlands leren voor anderstaligen

Anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2) kunnen op Oefenen.nl op een laagdrempelige manier kennismaken met de Nederlandse taal. Met het programma Lees en schrijf! Het Leesplankje, Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap oefenen met taal. NT2 staat voor: Nederlands als tweede taal. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Bekijk de programma’s.

Beter Nederlands lezen en schrijven

Iedereen die Nederlands als moedertaal heeft (NT1) en beter Nederlands wil leren lezen en schrijven kan op Oefenen.nl terecht voor minstens dertien programma’s. Met de reeks Lees en Schrijf! oefen je spelling en grammatica, maar ook de krant lezen, een gedicht maken of een e-mail schrijven. De Liedjeskast is een vrolijk taalprogramma waarmee je taalregels leert en onthoudt met liedjes van vijftien topartiesten, zoals Guus Meeuwis, Brigitte Kaandorp, Frans Duijts, Karsu en Shirma Rouse.

Taalniveau kroontjes

De kroontjes geven aan hoe moeilijk een taalprogramma is. Programma’s met één of twee kroontjes zijn geschikt voor anderstaligen. Programma’s met twee of meer kroontjes zijn geschikt voor mensen die Nederlands spreken, en vooral willen oefenen met lezen en schrijven. Ook anderstaligen die redelijk Nederlands spreken, kunnen met deze programma’s werken.

Uitleg niveaus

De niveaus A1 en A2 komen uit het Raamwerk NT2. Je vindt het Raamwerk NT2 op www.cito.nl. Voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen voor de volwasseneneducatie bestaan wettelijk vastgestelde standaarden en eindtermen. De niveaus Instroom, 1F en 2F horen bij de Standaarden en eindtermen ve (volwasseneneducatie). 

Kies je taalniveau

In het programmaoverzicht van de taalprogramma’s staat ‘Start de taaltest’. Met dit testje kun je eenvoudig bepalen met welk taalniveau een deelnemer kan starten.

Leerplezier

Wij geloven in leerplezier. Zo leer je door een vrolijke quiz over duurzaam wonen en leven. Dat is goed voor je portemonnee en ondertussen leer je nieuwe Nederlandse woorden. In onze oefenprogramma’s komen thema’s aan bod die direct bijdragen aan de ontwikkeling en het vergroten van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld over het vinden van werk, gezondheid, digitaal vaardig worden en rekenen en geld. 

We kiezen voor Oefenen.nl omdat er verschillende taalniveaus en thema’s worden aangeboden.

‑ Licentiehouder

Neem contact op

Heb je vragen over onze programma’s? Neem dan contact op.


Heleen van Beek

Bedrijfsvoering
070 762 2 762
info@oefenen.nl