Oefenen.nl breidt het online leerprogramma Klik & Tik uit met twee programma’s die mensen digitaal vaardiger maken met het gebruik van computers, tablets en het internet. De uitbreiding is tot stand gekomen met financiële steun van onder andere ING Nederland fonds, Rabobank Foundation en de Koninklijke Bibliotheek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft op 12 september de aftrap van de nieuwe Klik & Tik programma’s in de Bibliotheek in Capelle aan den IJssel.

Samenvatting

  • Nieuwe online leerprogramma’s Klik & Tik. De start en Klik & Tik. De tablet per 12 september online
  • Ministerie van BZK verricht officiële aftrap Klik & Tik in Bibliotheek Capelle aan den IJssel.
  • ING Nederland fonds en Rabobank Foundation geven financiële steun om uitbreiding van Klik & Tik te realiseren
  • 1,9 miljoen Nederlanders hebben onvoldoende digitale vaardigheden terwijl hun omgeving steeds digitaler wordt
  • Ruim 480.000 mensen (2017) hebben een account op Oefenen.nl. Daarmee is het een van de belangrijkste leermiddelen op het gebied van volwasseneneducatie in Nederland
  • Zo’n 300 bibliotheken profileren zich met Klik & Tik-cursussen. Met Klik & Tik. De tablet kunnen zij vooral ouderen helpen om te leren werken met een tablet

 

Plaatsvervangend directeur Informatiesamenleving & Overheid Katja Verhulst van het ministerie van BZK verricht die de officiële lancering van Klik & Tik. De start en Klik & Tik. De tablet

Klik en Tik. De Start met webhulp Jomi
Klik en Tik. De Start is ontwikkeld voor mensen zonder computerervaring. In eenvoudig taalgebruik leren ze stap voor stap de computer te gebruiken. Webhulp Jomi leert deelnemers in filmpjes hoe ze de computer aan- en uitzetten, omgaan met een muis, naar internet gaan en websites zoeken. Het programma Klik & Tik. De start is ontwikkeld door internetbedrijf Netrex dat bekend is van de Steffie-programma’s.

Klik & Tik. De tablet leert swipen
Het programma Klik & Tik. De tablet is gericht op mensen met beperkte digitale vaardigheden maar voor wie de tablet toegankelijker is dan een computer. Het programma is luchtig, maakt mensen enthousiast voor werken met een tablet en geeft hen vertrouwen. Bij het opstarten van het programma kiest een deelnemer voor iPad of Android. Aan de hand van filmpjes en opdrachten laat Arjan de mogelijkheden van een iPad zien en Naomi vertelt hoe Android werkt.

Digitaal meedoen
Digitaal meedoen wordt steeds belangrijker. Internetbankieren, inloggen met DigiD, een afspraak maken bij de gemeente, een pensioenoverzicht controleren, belastingaangifte doen, solliciteren of een cv maken. Steeds meer zaken worden online geregeld. Dat vraagt om digitale vaardigheden. Sommige mensen hebben moeite om met digitalisering om te gaan. Ze kunnen niet zelfstandig digitale informatie verzamelen of verwerken en hebben hierdoor moeite om mee te blijven doen in de samenleving, weet ook plaatsvervangend directeur Informatiesamenleving & Overheid Katja Verhulst van het ministerie van BZK die de officiële lancering verricht van Klik & Tik. De start en Klik & Tik. De tablet. “Programma’s op Oefenen.nl geven digitale handvatten aan een deel van deze grote groep Nederlanders die anders steeds verder buiten de maatschappij komen te staan”, zegt Verhulst. “Daarom is het goed dat iedereen, senioren, mensen met een laag taalniveau en nieuwkomers op een laagdrempelige manier digitaal zelfredzaam kan worden.”

Digitale handvatten
In 2017 oefenden al 41.000 mensen met Klik & Tik-programma’s. Directeur Ben Vaske van de Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl is blij met de steun van en samenwerking met partners. “Ruim 300 bibliotheken geven met name aan senioren Klik & Tik-cursussen en stelden de vraag om een programma te ontwikkelen voor de tablet. Zij dachten mee met de inhoud. Een meerwaarde is ook de samenwerking met Netrex, bekend van het programma Steffie en expert om ingewikkelde thema’s zoals DigiD eenvoudig uit te leggen. Nu hebben wij Jomi de webhulp die vooral nieuwkomers en mensen met een laag Nederlands taalniveau kan helpen om met een computer te werken. Met de ondersteuning van deze partners hebben we de reeks van Klik & Tik-programma’s kunnen uitbreiden tot vijf programma’s. Zonder het ING Nederland fonds en de Rabobank Foundation hadden wij dit niet kunnen realiseren.”

Financiële redzaamheid
De Rabobank Foundation – het maatschappelijke fonds van de Rabobank – heeft al jarenlang veel aandacht voor financiële redzaamheid. Roelie van Stempvoort, programmamanager Rabobank Foundation: “Door de toenemende digitalisering dreigen veel mensen langs de zijlijn te komen staan. Oefenen.nl herkent dit en zet zich al jarenlang in om hen te helpen met eenvoudige en praktische programma’s zodat ook deze groep ook beter kan meekomen met alle veranderingen in onze samenleving.”

ING Nederland fonds directeur Kirsten Ottens is trots op de samenwerking met Oefenen.nl en het realiseren van een nieuw Klik & Tik programma. “We leven in een tijd waarin de technologische ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen dan ooit tevoren. Gelukkig zit Nederland vol mooie initiatieven zoals Oefenen.nl die mensen in staat stellen om mee te kunnen in die verandering”, aldus Ottens.

Over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met basiskennis van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want de programma’s kunnen individueel en in eigen tempo worden gebruikt. Mensen kunnen zelf thuis gratis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een volgsysteem. Informatie: www.oefenen.nl