Lesgeven aan Nederlandssprekende volwassenen die hun basisvaardigheden willen vergroten, kent een eigen didactiek. Deze didactiek is de afgelopen 40 jaar ontwikkeld door verschillen­ de elementen samen te voegen: de vragen en leerwensen van de volwassenen, hun ervaringen in het reguliere onderwijs, algemene kenmerken van de groep, theorieën over leren en over leerstijlen en (vak)didactische principes. In dit artikel beschrijft Ella Bohnenn de basisprincipes van het lesgeven aan volwassenen. Deze 10 principes zijn te beschouwen als de pijlers onder het formele en non-­formele onderwijs en vormen de basis voor ieder programma, traject of aanpak.

> Lees het artikel: Lesgeven in basisvaardigheden