Gecijferdheid is meer dan iets uit kunnen rekenen. In dit artikel leggen Monica Wijers en Vincent Jonker uit wat het verschil is. Zij presenteren een stappenplan, een vast stramien waarmee eenvoudiger en complexere gecijferdheidsvraagstukken aangepakt kunnen worden. Zij verhelderen de didactiek met voorbeelden uit verschillende rekendomeinen en leggen een relatie met de Standaarden en eindtermen rekenen ve.

> Lees het artikel

Auteurs Monica Wijers en Vincent Jonker

volwassenen rekenen