Hoe kan het dat de doelgroep Nederlandssprekende laaggeletterden volgens alle bekende cijfers heel groot is, terwijl de deelname aan cursussen laag is. In De doelgroep in beeld. Werving van Nederlandssprekende laaggeletterde volwassenen, geeft Marian Janssen – de Goede aan wat er misgaat in de werving en welke oplossingsrichtingen er zijn. Het artikel gaat in op de beeldvorming over de doelgroep, de werving van deze groep en het cursusaanbod. Met een pleidooi voor een totaalaanpak.

Auteur: Marian Janssen-de Goede

> Lees het artikel