Welke aanpak kun je inzetten om Nederlandstalige volwassenen beter te leren lezen? In Beter leren lezen, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren, geven Marga Tubbing en Ella Bohnenn naast theoretische kennis ook tal van praktische tips aan docenten/begeleiders die volwassen deelnemers begeleiden om beter te leren lezen. Zoals didactische handreikingen voor het werken aan vertrouwen, het maken van leeskilometers, hardop en stil lezen en herstelstrategieën.

> Lees het artikel

Beter leren lezen