Welke vaardigheden heb je als docent nodig om deelnemers te begeleiden bij de methodiek TaalKlik? Hoe moet je je voorbereiden als je TaalKlik inzet bij het programma Klik & Tik. De basis? En hoe geef je bij de begeleiding aandacht aan zowel taal als digitale vaardigheden waardoor deelnemers hun leerdoel halen? In Integrale aandacht voor taal en digitale vaardigheden met TaalKlik, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliterengaat Bart Siekman in op de conclusies van het onderzoek naar het werken met TaalKlik.

> Lees het artikel