Herkenbaar? Vaak stellen NT1-leerders de vraag om beter mailtjes te leren schrijven of een formulier in te vullen. Ze stellen niet de vraag om beter te leren spreken, terwijl dat hen juist zoveel oplevert.
In het artikel ‘Mondelinge vaardigheden in de NT1-les’ laten Petra Popma en Liesbeth van der Meij zien dat het zinvol is om hier tijd en aandacht aan te besteden. Je krijgt inzicht welke gesprekssituaties en onderwerpen geschikt zijn om te oefenen in een NT1-les. Ook krijg je praktische tips en voorbeelden over hoe je deelnemers kunt begeleiden bij het ontwikkelen van hun mondelinge taalvaardigheden. En welke docentcompetenties je nodig hebt.

> Lees het artikel