Ruim 65.000 (jong) volwassenen oefenen in 2023 met het verbeteren van hun basisvaardigheden zoals taal, digitale vaardigheden en geld en rekenen op het platform Oefenen.nl. Het biedt hun de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding online te leren. Hiermee is Oefenen.nl een belangrijke speler op het gebied van online volwasseneducatie. Dit heeft Oefenen.nl gepubliceerd in de jaarcijfers over 2023.

In 2023 zijn er ruim 36.000 certificaten behaald. Deelnemers halen een certificaat nadat zij een programma met goed gevolg bij Oefenen.nl hebben afgerond. Dit zijn 12.666 meer certificaten dan in 2022. Dat betekent dat er nóg meer oefenkilometers zijn gemaakt. Inmiddels hebben 431 organisaties, verspreid over 1000 locaties, een licentie op Oefenen.nl.  Het gaat om bibliotheken, roc’s, welzijnsorganisaties, gemeentes, primair en voortgezet onderwijs, ISK’s, gemeentes, taalaanbieders, penitentiaire inrichten, Vluchtelingenwerk en meer).

‘We laten als Oefenen.nl opnieuw zien dat we een belangrijke speler zijn in de volwasseneneducatie met een indrukwekkend bereik van meer dan 65.000 actieve oefenaars. Dat zijn er ruim 4.000 meer dan het jaar ervoor’, zegt Rashid Azimullah, directeur bestuurder van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Er zijn nóg meer oefenkilometers gemaakt en daarmee bieden we nóg meer mensen een steuntje in de rug. Dat doen wij niet alleen. De organisaties waarmee wij samenwerken, zetten zich elke dag in om onze materialen dichter bij mensen te brengen. Zij kennen de leerwensen van hun deelnemers, hun medewerkers en hun bezoekers.’

De website van Oefenen.nl had in 2023 ruim 1,3 miljoen bezoeken. Ruim 45 procent van de bezoeken oefent met de programma’s om de Nederlandse taal te leren. Het programma Taalklas.nl blijft met ruim 33.000 deelnemers onverminderd populair en staat ook dit jaar weer op nummer 1. Ongeveer 31 procent van deze bezoeken betrof het oefenen met programma’s om digitale vaardigheden te verbeteren. Klik & Tik. De basis staat op nummer 2.
Zo’n 14 procent van de bezoeken komt voor programma’s om Nederlands beter te leren lezen, schrijven en spellen. Dit zijn programma’s voor mensen met Nederlands als moedertaal.

‘Van zulke resultaten worden we blij. We werken dan ook hard aan onze organisatie. We hebben honderden verbeteringen doorgevoerd voor onze begeleiders en eindgebruikers waarmee er nog meer impact gemaakt kan worden. Toch staan we, zonder overheidssteun, ook voor uitdagingen. Zoals de opkomst van nieuwe, door de overheid gefinancierde initiatieven. Dit roept vragen op bij fondsen, en benadrukt de noodzaak om een effectieve organisatie zoals de onze te steunen. In antwoord hierop zetten we in 2023 harder in op het verkrijgen van financiering. Dankzij steun van het ING Nederland fonds en samenwerkingen met onder meer de Betaalvereniging Nederland en de bibliotheken kunnen we ons blijven inzetten voor de empowerment van onze oefenaars. Tegelijkertijd zijn we in gesprek met de overheid en het bedrijfsleven op om te investeren in bewezen concepten, zoals Oefenen.nl. Zodat we samen kunnen bijdragen aan een toekomst waarin educatie toegankelijk is voor iedereen. En met elkaar kunnen bouwen aan een slimmere, sterkere en inclusievere samenleving.’

Laagdrempelig en interactief
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met de basiskennis en vaardigheden van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want mensen kunnen de leeromgeving individueel en in eigen tempo gebruiken. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een Volgsysteem.

Interesse in de complete jaarcijfers van Oefenen.nl?
Bekijk de jaarcijfers 2023.
Bekijk het jaarverslag 2023.

jaarverslag 2023

Noot voor de media – niet voor publicatie

Voor informatie over Oefenen.nl en beeldmateriaal voor gebruik in de media kunt u contact opnemen met Lies Petersen, communicatieadviseur van Oefenen.nl, telefoon: 06 – 14 41 48 63