‘Start met een digitale pijler in volwasseneneducatie voor basisvaardigheden voor Leven leven lang ontwikkelen’

Vandaag presenteert Rashid Azimullah, directeur van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl tijdens de Dag van Digitale Inclusie van de Alliantie Digitaal Samenleven, de uitkomsten van de verkenning om te komen tot een betere (digitale) infrastructuur voor het aanleren van basisvaardigheden voor volwassenen in Nederland. De verkenning is uitgevoerd door Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Ockham IPS. Er is met 20 vertegenwoordigers uit het werkveld gesproken. De conclusies staan in het artikel ‘Naar een volwaardige (digitale) infrastructuur voor basisvaardigheden’.

‘Deze verkenning reflecteert op de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, wat er (meer) nodig is om deze uitdagingen op te pakken, maar vooral op concrete oplossingsrichtingen en acties die betrokken partijen in gezamenlijkheid kunnen oppakken,’ aldus Azimullah.

> Lees het artikel