Leren in de educatie

Leren in de educatie
Lesgeven, begeleiden en faciliteren

Leren in de educatie is een reeks van artikelen voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden. Het gaat om het leren van Nederlandssprekende volwassenen in formeel en non-formeel onderwijs. Op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig hebt bij het omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren of rondkomen met je geld.

Bestel het boek ‘Leren in de educatie’

Wil jij je verdiepen in volwasseneneducatie? Dat kan met het boek Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren. Je leest artikelen over hoe je volwassenen toetst. Hoe je ze leert werken met nieuwe media. Hoe je lesgeeft in basisvaardigheden aan NT1-ers. Bestel het boek via uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Meer weten over het boek? Lees hier de digitale flyer.

Artikelen

Geldzorgen en educatie

Wat is financiële redzaamheid en hoe kan educatie een bijdrage leveren aan het vergroten van de financiële redzaamheid van volwassenen?

Leren in de educatie
Leren in de educatie

Voor wie is het interessant?

 • Docenten/begeleiders
 • Vrijwilligers
 • Uitvoerenden met specifieke taken (denk aan werving en pr)
 • Opleiders
 • Managers
 • Netwerkpartners
 • Beleidsmakers
 • Subsidiegevers (denk aan gemeenteambtenaren)
 • Sponsoren en opdrachtgevers

Wie zijn Nederlandssprekende
volwassenen?

Nederlandssprekende volwassenen die basisvaardigheden en kennis willen verbeteren of bijspijkeren
Nederlandssprekend wil zeggen:

 • In Nederland geboren en/of hier op school gezeten.
 • Niet in Nederland geboren en/of op school gezeten, de Nederlandse taal wel machtig.

Wat is de reeks Leren in de educatie?

Leren in educatie volgt het Handboek NT1 (2009) op met een reeks artikelen. In 2009 is het Handboek NT1. Voor docenten en opleiders verschenen. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en is het handboek aan herziening toe. We besloten een reeks artikelen uit te brengen over leren in de educatie. Met educatie wordt in deze serie bedoeld: formeel en non-formeel onderwijs aan volwassenen die basisvaardigheden willen verbeteren. Het gaat niet om NT2 en niet om algemeen voortgezet onderwijs voor volwassenen. Veranderingen in het aanbod, veranderingen in het docentenkorps, de inzet van vrijwilligers en de behoefte aan kortere hoofdstukken hebben de keuze voor de inhoud en vorm van deze herziening bepaald.

Brede insteek

De titel ‘Leren in de educatie’ maakt meteen duidelijk dat de insteek van deze reeks artikelen breder is dan die van het handboek. De artikelen betreffen het leren van Nederlandssprekende volwassenen die hun basisvaardigheden willen verbeteren of uitbreiden in formeel en non-formeel onderwijs. Het gaat hierbij om taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig hebt als het gaat om omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren of rondkomen met je geld.

Alle aspecten van leren

Er verschijnen artikelen over alle aspecten van het leren, dus niet alleen over de inhoud maar ook over werving en toeleiding, toetsing, verantwoording naar opdrachtgevers, werken met vrijwilligers, nieuwe media, nieuwe wetgeving, leermiddelen, aanbieders van opleidingen en cursussen, samenwerking in netwerken en plekken waar geleerd wordt (denk aan werkvloer, bibliotheken, scholen, buurtcentra, gezondheidscentra).

 • De artikelen kun je gratis downloaden op Oefenen.nl.
 • De samenvattingen van de artikelen kun je lezen op EPALE.

Initiatiefnemers

Leren in de educatie

Ella Bohnenn

‘De groep volwassenen die hun basisvaardigheden wil verbeteren is heel divers. Door al deze verschillen is het niet mogelijk om het leren van basis­vaardigheden in een standaardtraject te gieten. Er is een verschil in (taal)achtergrond, opleidingsniveau, leerwensen, leertempo, leerstijlen en levenshouding. In mijn artikel lees je de 10 pijlers waarop het lesgeven aan volwassenen berust: de verworvenheden van de educatie in een notendop èn inspiratie voor de praktijk.’

Ben Vaske

‘In de volwasseneneducatie is er in tien jaar veel veranderd. Door online leren. Door de aandacht van de overheid voor laaggeletterdheid en door de komst van vrijwilligers bij de ondersteuning van volwasseneneducatie. Met dit eerste artikel actualiseren we als het ware het Handboek NT1. Voor docenten en opleiders. En kiezen we nu bewust voor een brede aanpak van basisvaardigheden.’

Ina den Hollander

‘Kwaliteit van de volwasseneneducatie hangt voor een belangrijk deel samen met de kwaliteit van docenten, begeleiders en vrijwilligers. Zij moeten de leervraag kunnen achterhalen en vertalen in een traject op maat, dat past bij de kenmerken en leerwensen van een diverse groep deelnemers. Deze artikelen zijn erop gericht docenten en andere betrokkenen te ondersteunen in het leveren van die kwaliteit.’

Neem contact op

Heb je vragen over Leren in de educatie? Neem dan contact op.

Ben Vaske
Creatief directeur
070 762 2 762
b.vaske@oefenen.nl

Ga naar de bovenkant