Spijker je kennis bij met de Zomerschool
van Oefenen.nl

Wil jij tijdens de zomermaanden je vakkennis bijspijkeren of wil je je verdiepen in de programma’s van Oefenen.nl? Dan kun je terecht in de Zomerschool van Oefenen.nl! Of je nu extra didactische kennis wilt opdoen, tips zoekt om je lessen voor te bereiden of een webinar over onze programma’s wilt terugkijken. Met ons  aanbod ben je goed voorbereid op het nieuwe cursusjaar.

Volg onze webinars

Wil jij handige tips over het gebruik van Oefenen.nl? Met uitleg over de programma’s en extra materiaal? Wil je weten hoe je je les voorbereidt? Hoe je bepaalde groepen het best kunt begeleiden of werven? Volg onze webinar.

Bekijk de instructievideo’s van het Volgsysteem

Bekijk de instructievideo’s van het Volgsysteem en laat je inspireren hoe je meest uit het Volgsysteem kan halen. Hoe het nieuwe dashboard werkt en welke mogelijkheden er zijn om deelnemers te volgen.

Laat je inspireren door 8 tips van Juf M.

In 8 video’s geeft Juf M. praktische tips hoe je goed kunt aansluiten bij de belevingswereld van jouw cursisten. Hoe je ze enthousiast maakt om Nederlands leren. Bekijk de video’s van Juf M. in ons Volgsysteem.

Verdiep je in de
de artikelen van Leren in de educatie

Wil jij meer kennis opdoen over de begeleiding van volwassen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen? Met de artikelen van Leren in de educatie krijg je een goed inzicht in de educatie aan volwassenen. Je leert over de lessen, de doelgroep en de kwaliteit van het onderwijs.

Didactiekfilms

Wil je didactische kennis opdoen over het leren lezen en schrijven van volwassenen. Bijvoorbeeld over ‘Leren buiten en binnen de les’ of ‘Stimuleren to schrijven’ In deze 10 didactiekfilms krijg je tips en trucs over groepssituaties en individuele situaties.